Strona główna Urząd Aktualności
 • Znaleziono 6110 wiadomości.

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 606
 • 607
 • 608
 • 609
 • 610
 • 611
 • Dni Raciborza - imprezy plenerowe w ten weekend 2003-09-12

  Dni Raciborza - imprezy plenerowe w ten weekend

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  W dniach 13 i 14 września BR. w Raciborzu w ramach wrześniowych Dni Raciborza na raciborskim Rynku będą miały miejsce imprezy plenerowe. O godzinie 16.00 rozpocznie się koncert w wykonaniu zespołów amatorskiego ruchu artystycznego Raciborskiego Centrum Kultury. Natomiast o godzinie 20.00 rozpocznie się koncert „ Tercji Pikardyjskiej” z Lwowa. 14 września o godzinie 16.30 wystąpi zespół folklorystyczny

 • Wręczono awanse zawodowe nauczyciela mianowanego 2003-09-12

  Wręczono awanse zawodowe nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Dnia 11 września br. w raciborskim Muzeum odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom awansów zawodowych nauczyciela dyplomowanego i mianowanego. W uroczystości uczestniczyli Barbara Dzierżawa Dyrektor Delegatury Rybnickiej Kuratorium Oświaty w Katowicach, Stanisława Wyrzykowska – wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach , Halina Sitnikow – wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Antoni

 • Ruszyła VI edycja programu stypendialnego ŚFS 2003-09-11

  Ruszyła VI edycja programu stypendialnego ŚFS

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Fundacja pomaga wybitnie uzdolnionym młodym ludziom, których trudna sytuacja finansowa mogła uniemożliwić rozwijanie ich talentów i zdolności. Fundacji pomagają firmy, które czują się w obowiązku dbać o region i jego mieszkańców. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ŚLĄSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY §1 O pomoc ze środków Śląskiego Funduszu Stypendialnego mogą ubiegać się słuchacze uczelni

 • 22 września - Dzień bez Samochodu 2003-09-10

  22 września - Dzień bez Samochodu

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Szybki rozwój społeczeństw i co za tym idzie, wzrost liczby środków transportu samochodowego, bardzo niekorzystnie wpływa na zdrowie człowieka i jego samopoczucie. Zwiększająca się ciągle liczba samochodów powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza, hałas i korki uliczne - szacuje się, że aż 30% ludzi w krajach Unii Europejskiej cierpi z powodu nadmiernego hałasu, który powoduje niekorzystne zmiany w organizmie

 • Seminarium szkoleniowe dla przedsiębiorców 2003-09-09

  Seminarium szkoleniowe dla przedsiębiorców

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Polska Izba Ekologii i Ernst & Young serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.: „Dofinansowywanie polskich przedsiębiorstw na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska z funduszy krajowych i zagranicznych po akcesji Polski do Unii Europejskiej” – pod patronatem Przewodniczącego Senackiej Komisji Ochrony Środowiska, Senatora RP Adama Graczyńskiego,

 • Dni Raciborza z krótkofalowcami 2003-09-08

  Dni Raciborza z krótkofalowcami

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  W dniach 13 i 14 września w ramach obchodów DNI RACIBORZA oraz przypadającej w tym roku rocznicy 40-lecia Raciborskiego Klubu Łączności Radiowej z raciborskiego Rynku nadawać będzie radiostacja o znaku okolicznościowym SP0KJU. Zapraszamy do udziału zainteresowaną młodzież, która pod okiem doświadczonych operatorów krótkofalowców będzie mogła przeprowadzić pierwsze łączności poprzez radiostację na pasmach amatorskich

 • Rada Miasta zajęła stanowisko dot.pism Wojewody 2003-09-04

  Rada Miasta zajęła stanowisko dot.pism Wojewody Śląskiego w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Na ostatnim posiedzeniu Rada Miasta Raciborza zajęła stanowisko - odpowiadając na zarzuty zawarte w pismach Lecha Jastrzębskiego Wojewody Śląskiego, a dotyczące naruszenia przepisu art. 24 “f” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.). Rada Miasta informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie Przewodniczacego Rady wykonującego obowiązek wynikający z zapisu

 • Komunikat UM Racibórz 2003-09-01

  Komunikat UM Racibórz

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Urząd Miasta Racibórz informuje, że w terminie od 08.09 - 08.10.2003 r. na terenie miasta Raciborza prowadzona będzie akcja odszczurzania. Do wyłożenia trutki, we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, obiektach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, fabrykach, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych, w obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych itp., zobowiązuje się

 • Socjologia – nowy kierunek kształcenia w PW 2003-09-01

  Socjologia – nowy kierunek kształcenia w PWSZ w Raciborzu

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Nowy kierunek kształcenia – socjologia, uruchomiony zostanie w roku akademickim 2003/2004 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Słuchacze będą mogli studiować w trybie dziennym i zaocznym na trzech specjalnościach. Rekrutacja na socjologię zakończy się 19.09.br. Warto przypomnieć, że we wrześniu przeprowadzony zostanie również dodatkowy nabór na pozostałe kierunki studiów w Państwowej Wyższej Szkole

 • 610 uczniów w szkołach podstawowych po raz pierw 2003-09-01

  610 uczniów w szkołach podstawowych po raz pierwszy powita szkołę.

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  W roku szkolnym 2003/2004 do czternastu Szkół Podstawowych w Raciborzu ogółem uczęszczać będzie 4064 uczniów ; w tym do klas pierwszych uczęszczać będzie 610 uczniów, w klasach drugich 611 uczniów, w klasach trzecich 665, w klasach czwartych 706 uczniów, w klasach piątych 707 uczniów, w klasach szóstych 767 uczniów. Do pierwszych klas w pięciu raciborskich gimnazjach pójdzie w nowym roku

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 606
 • 607
 • 608
 • 609
 • 610
 • 611

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H