Strona główna Urząd Aktualności
 • Znaleziono 7402 wiadomości.

 • Stypendia socjalne dla uczniów 2005-03-03

  Stypendia socjalne dla uczniów

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Gmina Racibórz wydłuża termin składania wniosków o stypendia socjalne dla uczniów do dnia 11 marca 2005 roku.Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty z dnia 16 grudnia 2004r. nakłada na Gminy obowiązek przyznawania uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej pomocy w formie stypendiów lub zasiłków szkolnych.Pomoc materialna przysługuje uczniom publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz słuchaczom kolegiów

 • Spotkania prezydenta z mieszkańcami 2005-02-25

  Spotkania prezydenta z mieszkańcami

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  W marcu spotkania prezydenta z mieszkańcami dzielnic Raciborza odbędą się kolejno:1 marca o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Makuszynskiego 1) odbędzie się spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami dzielnicy Sudół. 2 marca o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 18 (ul. Ocicka 52) odbędzie się spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami obrębu Parafii Matki Bożej w Raciborzu.Spotkania poświęcone będą

 • Sesja Rady Miasta Racibórz 2005-02-25

  Sesja Rady Miasta Racibórz

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Sesja Rady Miasta Racibórz, która miała miejsce 23 lutego 2005 roku rozpoczęła się od przegłosowania zmian w porządku obrad. I tak na wniosek Prezydenta Miasta z porządku obrad wycofano następujące uchwały: 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/2003 Rady Miasta Racibórz z dnia 5 marca 2003r. dot. polityki oświatowej Gminy Racibórz na lata 2003 - 2007.2. Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do

 • Sesja Rady Miasta Racibórz 2005-02-21

  Sesja Rady Miasta Racibórz

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Dnia 23 lutego br.na kolejnej sesji Rady Miasta zbiorą się raciborscy radni. Sesja rozpocznie się o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Batorego 6. Radni zajmą się uchwałami w następujacych sprawach:- Przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu za rok 2004.- Przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok

 • Doradztwo rolnicze w Raciborzu bez zmian 2005-02-10

  Doradztwo rolnicze w Raciborzu bez zmian

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta racibórz informuje, że: nie przewiduje się zmian w funkcjonowaniu dotychczasowych struktur powiatowych doradztwa rolniczego. Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu nadal będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Wobec powyższego zachęcamy wszystkich rolników z

 • Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005-02-09

  Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego rozstrzygnięty

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Gmina Racibórz reprezentowana przez Prezydenta Miasta, w odniesieniu do “Programu współpracy Gminy Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2004-2005”, przyjętego uchwałą Nr XXIV/338/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2004r., przeprowadziła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony

 • Śląski Fundusz Stypendialny 2005-02-03

  Śląski Fundusz Stypendialny

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Jeżeli jesteś studentem na stałe zameldowanym w województwie śląskim, zaliczyłeś sesję z bardzo dobrymi wynikami i masz trudną sytuację materialną, możesz ubiegać się o stypendium na najbliższy semestr studiów. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adam Graczyńskiego, o stypendia mogą ubiegać się wszyscy słuchacze uczelni wyższych- zarówno państwowych jak i niepaństwowych,

 • Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publ 2005-02-02

  Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Gmina Racibórz, reprezentowana przez Prezydenta Miasta, w odniesieniu do „Programu współpracy Gminy Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2004-2005”, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeprowadziła otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej

 • Stypendia i zasiłki szkolne 2005-01-31

  Stypendia i zasiłki szkolne

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty z dnia 16 grudnia 2004r. nakłada na Gminy obowiązek przyznawania uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej pomocy w formie stypendiów lub zasiłków szkolnych.Pomoc materialna przysługuje uczniom publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do czasu

 • Finał konkursu na ulotkę profilaktyczną 2005-01-28

  Finał konkursu na ulotkę profilaktyczną

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Uroczyste rozstrzygniecie konkursu plastycznego na ulotkę profilaktyczną w dwóch kategoriach: adresowaną do dzieci i młodzieży oraz adresowaną do rodziców będzie miało miejsce dnia 28 stycznia 2005 roku o godzinie 11.00 w Domu dla Dzieci przy ulicy Starowiejskiej w Raciborzu.W konkursie udział wzięły szkoły podstawowe, gimnazja oraz świetlice funkcjonujące w godzinach popołudniowych i realizujące programy profilaktyczne.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H