Strona główna Urząd Aktualności
 • Znaleziono 7402 wiadomości.

 • Sesja Rady Miasta Racibórz 2004-11-22

  Sesja Rady Miasta Racibórz

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  24 listopada 2004 r. godz. 14.00 rozpocznie się kolejne posiedzenie Rady Miasta Racibórz. Radni podczas posiedzenia zajmą się m.in. następującymi sprawami. Szanse i zagrożenia w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Sprawozdanie z realizacji projektów zgłaszanych do funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

 • Kanalizacja sanitarna w ulicy Starowiejskiej 2004-11-22

  Kanalizacja sanitarna w ulicy Starowiejskiej

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Zakończył się trwający od kwietnia remont ulicy Starowiejskiej. W piątek 19 listopada z udziałem władz miasta uroczyście przecięto wstęgę oddając do użytku realizowaną przez Urząd Miasta i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycję. Kanalizację wykonało Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Inżynieryjnych "SANIKAN" Oddział Jastrzębie Zdrój. Natomiast wykonanie nowej nawierzchni GDDPiA

 • Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu RP 2004-11-22

  Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu RP

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Maria Pańczyk - Pozdziej zdobywając w Raciborzu 278 głosów wygrała niedzielne wybory uzupełniające do Senatu RP.Frekwencja wyborcza w Raciborzu wyniosła 2.52 % . Na 47 537 uprawnionych do głosowania swój głos na kandydatów oddało 1199 Raciborzan.Kolejno najwięcej głosów uzyskali : Czesław Sobierajski (192 głosy), Roman Kurzbauer (161 głosów), Paweł Porwoł (154 głosy), Kazimierz Mikołajec (138 głosów), Klemens

 • Dzień Pracownika Socjalnego 2004-11-19

  Dzień Pracownika Socjalnego

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Dzień pracownika socjalnego obchodzony jest 21 listopada, jednak już w piątek 19 listopada Prezydent Raciborza Jan Osuchowski oraz jego zastępcą Mirosław Szypowski odwiedzili jednostkę organizacyjna gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Prezydenci podziękowali wszystkim pracownikom socjalnym raciborskiego OPS-u za udzielanie wsparcia oraz dostrzeganie problemów ludzi znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Działalność

 • Dowody osobiste do wymiany 2004-11-16

  Dowody osobiste do wymiany

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Osoby, posiadające dowody osobiste wydane w latach 1973 - 1980 mają obowiązek ich wymiany do 31 grudnia 2004 roku. Aby wymienić dowód należy pobrać w Biurzez Obsługi Interesantów Urzędu Miasta lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej stosowny wniosek. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy przedłożyć:dwie aktualne wyraźne fotografie aby ukazywały głowę w lewym półprofilu z widocznym lewym

 • Ważne dla przedsiębiorców ... 2004-11-16

  Ważne dla przedsiębiorców ...

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Racibórz p r z y p o m i n a, że: przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązani są w terminie do 31 grudnia 2004 r. uzupełnić posiadany wpis do ewidencji działalności gospodarczej:o numer ewidencyjny PESELdotychczasowy zakres wykonywanej działalności gospodarczej powinien odpowiadać Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); tekst PKD dostępny jest na

 • Tytuł i medal "Zasłużony dla miasta Raciborza" 2004-11-16

  Tytuł i medal "Zasłużony dla miasta Raciborza" dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Rada Miasta Racibórz tym razem przyznała przedsiębiorstwu: Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji tytuł i medal "ZASŁUŻONY DLA MIASTA RACIBORZA". Biorąc pod uwagę 130- letni okres nieprzerwanej działalności w służbie mieszkańcom i zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz nowatorskie przedsięwzięcia realizowane przez zakład promujące miasto na zewnątrz o przyznanie zaszczytnych wyróżnień

 • Gmina Racibórz nominowana w prestiżowym konkursi 2004-11-16

  Gmina Racibórz nominowana w prestiżowym konkursie ekologicznym "Przyjaźni Środowisku"

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Dokonania Gminy Racibórz w dziedzinie ekologii wyróżniono po raz kolejny. Decyzją Jury VI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod patronatem Honorowym Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Urząd Miasta Racibórz został nominowany w kategorii "Promotor Ekologii". Wyróżnienie przyznane zostało spośród kilkudziesięciu innych zgłoszeń. Uroczyste wręczenie Certyfikatu będzie

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej 2004-11-16

  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cegielnianej w Raciborzu. Roboty prowadzone będą w dwóch etapach przy całkowitym zajęciu jezdni.Etap I - obejmuje odcinek od ul. Kozielskiej do wjazdu do szpitala. Etap II - obejmuje odcinek od wjazdu do szpitala do ul. Głubczyckiej. W roku bieżącym rozpoczęta zostanie realizacja etapu I. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowe "BORBUD" sp. z o.o.. W

 • Dla Mojej Ojczyzny 2004-11-10

  Dla Mojej Ojczyzny

  kategoria:
  Wiadomości i wydarzenia

  11 Listopada o godzinie 17.00 w sali kameralnej Raciborskiego Domu Kultury przy ulicy Chopina 21 odbędzie się spektakl pt. "DLA MOJEJ OJCZYZNY" w rezyserii Grażyny Tabor, Teresy Adamskiej i Anny Jegerskiej. Wstęp wolny. Zapraszamy.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H