• Język migowy
  • BIP

ul. Kozielska nr 4/6

Położenie

Lokal mieszkalny położony w Raciborzu przy ul. Kozielskiej nr 4/6

Dane podstawowe

Lokal mieszkalny nr 6, usytuowany na trzeciej kondygnacji (II piętrze ) budynku wielomieszkaniowego, położonego w Raciborzu przy ul. Kozielskiej nr 2-8, w klatce schodowej nr 4; składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki o powierzchni użytkowej 32,38 m2.
Budynek w którym znajduje się lokal, figuruje w gminnej ewidencji zabytków.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, brak instalacji grzewczej. Lokal wymaga remontu generalnego

Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomość zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, stanowiąca działkę gruntu oznaczoną nr 2099/148 k.m. 5 Starawieś o powierzchni 0,0902 ha.

Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 2099/10000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku oraz taki sam udział w prawie własności działki.

Plan zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Numer księgi wieczystej

Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej numer GL1R/00029020/2 Sądu Rejonowego w Raciborzu

Forma zbycia

Pierwszy, publiczny, przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Cena wywoławcza

120000.00

Wadium

12000.00

Termin przetargu

2023-11-22

Miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2023r. o godzinie 10.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Osoba przystępująca do przetargu, winna wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 12 000,00 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A. z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 15 listopada 2023r.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 217 (II piętro), telefon: 32 755 06 70

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2023-10-27 ogłoszenie I ul. Kozielska nr 4-6.pdf
ilość pobrań: 10
ogłoszenie I ul. Kozielska nr 4-6.pdf 102.97KB zobacz
do góry