Położenie

Lokal użytkowy oznaczony nr 1 położony w Raciborzu przy ul. Solnej nr 9

Dane podstawowe

Lokal użytkowy oznaczony nr 1 usytuowany na pierwszej kondygnacji (parterze) budynku wielomieszkaniowego, położonego w Raciborzu przy ul. Solnej nr 9. Lokal składa się z czterech pomieszczeń o powierzchni użytkowej 47,30 m2; wyposażony jest w instalacje: elektryczną i wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie etażowe – gazowe. Lokal wymaga remontu

Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomość zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, stanowiąca działkę gruntu oznaczoną nr 3707/36 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0287 ha.
Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 742/10000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku oraz taki sam udział w prawie własności działki.

Plan zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny zabudowy usługowej

Numer księgi wieczystej

Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej numer GL1R/00031035/7 Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Forma zbycia

Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

Cena wywoławcza

149000.00

Wadium

14900.00

Termin przetargu

2020-10-28

Miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 28 pażdziernika 2020r. o godz. 10.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 14 900 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A, z zastrzeżeniem,
iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 21 października 2020 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 217 (II piętro), tel. 32 755 06 70.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie ul. Solna 9.pdf 20-09-28 08:19 123.2KB pobierz plik: ogłoszenie ul. Solna 9.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H