Położenie

Lokal użytkowy oznaczony nr 2a położony w Raciborzu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie nr 24/2a

Dane podstawowe

Lokal użytkowy oznaczony nr 2a usytuowany na pierwszej kondygnacji (parterze) budynku wielomieszkaniowego, położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej nr 24-30, w klatce schodowej nr 24. Lokal składa się z siedmiu
pomieszczeń o powierzchni użytkowej 49,35 m2; wyposażony jest w instalacje: elektryczną i wodno-kanalizacyjną, Co z sieci miejskiej. Lokal wymaga remontu.

Oznaczenia geodezyjne

Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 22/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku oraz taki sam udział w prawie własności działki nr 3144/63 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,1693 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Numer księgi wieczystej

Księga wieczysta numer GL1R/00031319/2

Forma zbycia

Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego

Cena wywoławcza

139000.00

Wadium

13900.00

Termin przetargu

2020-09-09

Miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2020 r. o godzinie 12.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 13 900 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 2 września 2020 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 217 (II piętro), tel. 32 755 06 70.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie I Skłodowska Curie.pdf 20-08-06 09:32 118.36KB pobierz plik: ogłoszenie I Skłodowska Curie.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H