Położenie

Nieruchomość przy ul. Brzozowej

Dane podstawowe

Niezabudowana działka gruntu, położona w Raciborzu przy ul. Brzozowej, w otoczeniu zieleni i zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Przeznaczona jest pod realizację budowy szesnastu budynków jednorodzinnych. Oferta Gminy skierowana jest do firm deweloperskich. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji deszczowej.

Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnym numerem 950/65 k.m. 4 Ostróg o powierzchni 1,8998 ha

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/73/99 Rady miejskiej w Raciborzu z dnia 25 marca 1999r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia
24 września 1999r. Nr 41, poz.1132) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ostróg, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/469/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2005r. ( Dz.U.Woj.Śl. z 14 lipca 2005r. Nr 85, poz.2337 ), przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenach zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej, na rysunku planu oznaczonych symbolem 23AMJ oraz, w niewielkim fragmencie, na terenach zieleni urządzonej - symbol K12ZP. Ustalenia ogólne i szczegółowe, w tym dotyczące wyglądu bryły budynków oraz ich lokalizacji, zawarte zostały w tekście powołanej uchwały i na rysunku planu.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00030346/3

Forma zbycia

Pozostaje w ofercie Miasta.

Miejsce przetargu

Pozostaje w ofercie Miasta.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie oraz regulamin organizowania przetargów na sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Racibórz, opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Raciborzu, ul. Stefana Batorego 6, pok. 217 (II piętro), tel. 32 755 06 70

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ul. Brzozowa.pdf 17-08-18 11:11 122.26KB pobierz plik: Ul. Brzozowa.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H