• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Baza nieruchomości/Nieruchomość rolna w rejonie ul. Jasnej

Nieruchomość rolna w rejonie ul. Jasnej

Położenie

Działka nr 532/39 w rejonie ul. Jasnej w Raciborzu

Dane podstawowe

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w rejonie ul. Jasnej, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo. Zbywany teren posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Bogumińskiej, za pośrednictwem dróg gruntowych, działek drogowych stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz.

Oznaczenia geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 532/39 k.m. 1, obręb Studzienna o powierzchni 0,5002 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków działka nr 532/39 k.m. 1 sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną RIIIa, RIIIb. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

Numer księgi wieczystej

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1R/00026369/9 Sądu Rejonowego w Raciborzu, na własność Gminy Racibórz.

Forma zbycia

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Cena wywoławcza

60000.00

Wadium

6000.00

Termin przetargu

2024-01-25

Miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 r. o godzinie 12.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w wysokości 6000 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 18 stycznia 2024 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 220 (II piętro), telefon: 32 755 0708

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2023-12-27 Ogłoszenie I 532_39.pdf
ilość pobrań: 12
Ogłoszenie I 532_39.pdf 177.31KB zobacz
png 2023-12-27 532-39.png
ilość pobrań: 13
532-39.png 795.61KB zobacz
png 2023-12-27 532-39 ewidencja.png
ilość pobrań: 18
532-39 ewidencja.png 133.39KB zobacz

 

do góry