• Język migowy
  • BIP

ul. Londzina nr 9/1

Położenie

Lokal mieszkalny położony w Raciborzu przy ul. Londzina nr 9/1

Dane podstawowe

Lokal mieszkalny nr 1, usytuowany na drugiej kondygnacji (I piętrze) budynku wielomieszkaniowego, położonego w Raciborzu przy ul. Londzina nr 9; składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o powierzchni użytkowej 49,77 m2.
Wyposażony jest w instalacje: elektryczną , wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga remontu generalnego.
Budynek oznaczony adresem ul. Londzina nr 9 figuruje w gminnej ewidencji zabytków

Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomość zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, stanowiąca działkę gruntu oznaczoną nr 1456/12 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0202 ha.
Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 119/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku oraz taki sam udział w prawie własności działki.

Plan zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H9MW)

Numer księgi wieczystej

Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej numer GL1R/00031082/1
w Sądzie Rejonowym w Raciborzu.

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze rokowań

Cena wywoławcza

140000.00

Wadium

14000.00

Termin przetargu

2024-02-21

Miejsce przetargu

Rokowania odbędą się w dniu 21 lutego 2024r. o godzinie 12.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Osoba przystępująca do rokowań, winna wpłacić zaliczkę, w wysokości 14 000,00 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A.z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 14 lutego 2024r.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 217 (II piętro), tel. 32 755 06 70.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2024-01-31 ogłoszenie rokowania ul Londzina 9_1.pdf
ilość pobrań: 1
ogłoszenie rokowania ul Londzina 9_1.pdf 131.63KB zobacz

 

do góry