Położenie

ul. Rudzka

TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ  

Dane podstawowe

Obszar terenu stanowi nieużytki o zróżnicowanej konfiguracji, po wyrobiskach złóż żwiru i gliny, którego przeszło 54% powierzchni stanowią wody stojące, obecnie wykorzystywane jako stawy rybne. Pozostała część powierzchni obejmuje rowy, zapadliska, obszary porośnięte dziką roślinnością, drogi dojazdowe wyłożone płytami betonowymi lub o nawierzchni nieutwardzonej. Częścią składową nieruchomości jest kompleks niedokończonych i nieużytkowanych basenów otwartych. W części północnej nieruchomości, od strony Kanału Ulga, znajduje się rozpoczęta budowa zespołu basenów otwartych z końca lat 80-tych XX-wieku, w pogorszonym stanie technicznym.

Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta, w strefie pośredniej - w dzielnicy Ostróg, w okolicy ulicy Rudzkiej - głównej drogi wylotowej w kierunku miasta i stanowi działki gruntu oznaczone ewidencyjnie numerami 888/883 i 890/884 (k.m.3) obręb Ostróg, o łącznej powierzchni 37.7814 ha.

Oczekiwanym zagospodarowaniem jest realizacja ośrodka wypoczynkowo-sportowego.

Miejsce przetargu

nie ustalony

Kontakt

Urząd Miasta Racibórz
ul. Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 7550668, fax. 32 7550725

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rudzka_3 16-05-31 13:26 1.36MB pobierz plik: Rudzka_3

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H