Położenie

Nieruchomości zabudowane położone w Raciborzu przy ul. Hulczyńskiej nr 25

Dane podstawowe

Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Studzienna, ok. 5km od centrum miasta, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej; posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zabudowana jest budynkiem mieszkalno- użytkowym,
w którym znajdują się trzy samodzielne, wolne lokale: jeden użytkowy, dwa pozostałe -mieszkalne o powierzchni łącznej 337,93 m2; budynkiem użytkowym (dotychczas garaż) o powierzchni 70,86 m2 oraz gospodarczymi komórkami
o powierzchni łącznej 11,39 m2.

Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomość gruntowa zabudowana, obejmująca działki ewidencyjnie oznaczone : nr 1304/157, nr 1308/159 i nr 1621/157 k.m.4 Studzienna o powierzchni łącznej 0,0863 ha,

Plan zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego, w jednostce strukturalnej Studzienna-Sudół, zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/626/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006r. (Dz.Urz.Woj. Śl. z 30 maja
2006r. Nr 66, poz. 1770), nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, na rysunku planu oznaczonych symbolem I18MU, terenach zieleni urządzonej, oznaczonych symbolem I7ZP oraz,
w bardzo niewielkim fragmencie, na terenie dróg publicznych, klasy dojazdowa - symbol I8KDD.

Numer księgi wieczystej

Księga wieczysta nr GL1R/00001733/1

Forma zbycia

Pozostaje w ofercie Miasta

Miejsce przetargu

Pozostaje w ofercie Miasta.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Raciborzu przy ul. Stefana Batorego 6, pok. 217 (II piętro), tel. 32 755 06 70.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H