Knížecí zámek

Knížecí zámek

Lokalita:
Racibórz-Ostróg, ul. Zamkowa
Cyklotrasa:Knížecí zámek
nr 2 - żółty, 356 - czarny
www.raciborz.pl

www.mci.raciborz.pl

Jeden z pěti hradů mrodu Holasiců jak se zmiňuje Geografie Bavorská. Podle kroniky Galla Anonima byl v roce 1108 zámek obsazen BoKnížecí zámekleslavem Křivoústým. Archeologické výzkumy dokládají,že již v polovině 13. stol. byly dřevěné a zemní příkopy částečně nahrazeny hradbami. Touto změnou se započala postupná přeměna hradu na gotický zámek. V letech 12851287 zde pobýval vratislavský biskup Tomáš II., znepřátelený s knížetem Jindřichem IV. Probusem. Konflikt, o kterém se zmiňuje kronikář J. Długosz, skončil smířením znepřátelených stran. Jako děkovné vótum založil biskup při zámecké kapli kolegiátní kostel zasvěcený sv. Tomáši Becketovi. Kaple, která byla vybudována v 80. letech 13. stol., je dodnes uznávaná jako perla hornoslezské gotiky. Zámek byl postupně pod vládou Piastovců a Opavských Přemyslovců. Na začátku 16. stol. se stal vlastnictvím českého krále a následně jako zástava vlastnictvím braniborského markrabího Jiřího Hohenzollerna, bratra Albrechta – posledního velkého pruského křižáckého vojevůdce. Zámek se stal postupem času pouze administrativním sídlem jeho správců a ztratil svůj původní význam. V roce 1416 byla zámecká kolegiáta přenesena do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ratiboři. Ještě mnohokrát se změnili vlastníci zámku. V 1. pol. 19. stol. se dostal do rukou knížat von Ratibor, kteří přestavěli zámecký pivovar zmiňovaný už v roce 1567. Nyní je to nejstarší funkční pivovar v Horním Slezsku.

 

 

nahoru