Lipina

Lipina

Lokalita:Lipina Lokalita: Štáblovice-Lipina Turistická trasa:
Štáblovice-Lipina
Turistická trasa:

Dnes je součástí obce Štáblovice ležící na úpatí svahů Nízkého Jeseníku, sbíhajících se do údolí řeky Hvozdnice. Část Lipina je výše položenou osadou v lesním komplexu zv. Benešovská. Od 16. st. náležela k hradeckému panství. Jako zpustlá ves byla Lipina v závěru 18. st. nově osídlena Němci z oderského panství a v obci se z té doby dochoval ojedinělý soubor lidových usedlostí východosudetského typu. Uprostřed Lipiny je památník padlým 1. světové války z r. 1919.

 

nahoru