Opava

Loděnice

Lokalita:
Opava-Město
Cyklotrasa:
nr 55, 551, 6092, 6126, 6167
Turistická trasa:

www.infocentrum.opava.cz

Nad soutokem hlavních řek Opavska – Opavy a Moravice, na mírných svazích Opavské pahorkatiny snižujících se do širokého údolí řeky Opavy, je rozloženo město Opava.

První písemná zmínka o existenci Opavy pochází z roku 1195. V roce 1224 byla vyhotovena listina, kde se hovoří o Opavě již jako o městě. Osídlení se tehdy soustředilo do oblasti obou dnešních hlavních náměstí – Horního a Dolního a do propojující ulice Mezi trhy.

 

nahoru