Pamětní park města Roth

Pamětní park města Roth

Lokalita:Pamětní park města Roth
Racibórz-Centrum, ul. Opawska
Turistická trasa:
Husarii Polskiej

Park s rozsáhlým porostem leží na území bývalého evangelickokatolického hřbitova z 19. století, který byl zlikvidován v 50. letech 20. stol., a předválečného Eichendorffova parku s rybníkem. Jeho celková rozloha je 5 ha. Na břehu rybníka blízko Bémovy ulice můžete zhlédnout památný cypřišník bahenní, v Polsku vzácně se vyskytující druh této dřeviny, a také nádherný exemplář dřínu obecného. V místech někdejšího hřbitova můžeme narazit na různé druhy břečťanů, např. břečťan obecný, jehož květenství můžeme obdivovat na konci podzimu na starých porostech obrůstajících kaštany a lípy. Park byl nazván podle partnerského města Roth v SRN.

 

nahoru