Rezervace Łężczok

Rezervace Łężczok

Lokalita:Rezervace Łężczok
Racibórz-Babice
Cyklotrasa:
nr 6200, 5
Turistická trasa:
Husarii Polskiej
Polskich Szk. Mniejszość
Młodości Eichendorfa
www.nedza.pl/lezczok.htm

Rozprostírá se ve slepém rameni řeky Odry na území kolem 400 ha, které bylo ve středověku obhospodařováno cisterciáckými mnichy z opatství v Rudách. Mniši zde zřídili dodnes využívané rybníky a na hráze vysadili aleje stromů. Nyní se v rezervaci kromě rybníků a alejí stromů nacházejí také ojedinělé zbytky lužních lesů s velice vlhkou půdou. Tento typ lesů se dnes vyskytuje v Polsku jen velmi vzácně. Flóra rezervace zahrnuje 400 druhů rostlin, z nichž je 70 druhů křovin a stromů a 54 druhů výtrusových rostlin. Vyskytuje se zde 30 chráněných druhů rostlin, z nichž několik je dokonce uvedeno v červené knize ohrožených druhů. Rostou a žijí tu také unikáty ze světa hub a hmyzu. Přes rezervaci vede cesta zvaná Alej polských husarů. Roku 1683 tudy procházel polský král Jan III. Sobieski na své cestě do Vídně.

 

nahoru