• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/„Bezpieczne Grzybobranie” 23.09.2022r. na Zamku (..)

„Bezpieczne Grzybobranie” 23.09.2022r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu

2022-09-22

23 września na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędzie się akcja"Bezpieczne Grzybobranie", która uświadomi nas jak w bezpieczny sposób zbierać grzyby w naszych lasach. Poniżej przedstawiamy program wydarzenia.

Program „Bezpieczne Grzybobranie” 23.09.2022r.
na Zamku Piastowskim w Raciborzu

W ramach wydarzenia od godziny 9:00 do 16:00 czynne będą

• Punkt informacyjno-edukacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu - będzie można
uzyskać informacje na temat podstawowych zasad podczas grzybobrania (jak przygotować się do grzybobrania
i co ze sobą zabrać, jakie grzyby zbierać, jak odróżnić grzyby jadalne od trujących i jak postępowaćw przypadku zatruć grzybami, ocenić własne zebrane grzyby).

• Warsztaty edukacyjne, prelekcje, wystawa edukacyjna z udziałem zaproszonego gościa, znanego
grzyboznawcy, Justyna Kołka.

• Namiot edukacyjny poświęcony tematyce kleszczy i profilaktyki chorób odkleszczowych.

• Stoiska informacyjno-edukacyjne:
o Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,
o Nadleśnictwa Rudy – Lasy Państwowe,
o Arboretum Bramy Morawskiej (gry, zabawy, warsztaty artystyczno-przyrodnicze dla dzieci,
o Wodociągów Raciborskich.

• Pogadanki, wykłady, poradnictwo prowadzone przez grzyboznawców.

• Bezpłatna ocena grzybów przez grzyboznawcę.


Godz. 11:00 - Pogadanka (uczniowie szkół podstawowych)

Godz. 12:30 - Wykład (uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli)

Integralnym częścią przedsięwzięcia będą wykład i pogadanka na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu, znanego grzyboznawcy Justyna Kołka, członka i współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, uczestnika programów telewizyjnych i radiowych, aktywnego propagatora wiedzy nt. grzybów.

Konkurs

W ramach tegorocznej akcji „Bezpieczne Grzybobranie” w szkołach podstawowych powiatu raciborskiego zostanie ogłoszony konkurs plastyczny dla klas IV-VIII na stworzenie modelu przestrzennego wybranego grzyba z odpowiednim opisem, miejscem występowania i ciekawostkami.

do góry