Język migowy w urzędzie

 

1 kwietnia 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa  o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1824).  Urząd Miasta informuje, że osoby mające trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie - mogą korzystać z.:

  • tłumacza języka migowego (PJM, SJM) (trzeba wcześniej się umówić)
  • poczty elektronicznej
  • innych środków wspierających komunikację (pętla indukcyjna….)

Jednocześnie informujemy, że w wybranych wydziałach pracownicy urzędu posługują się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Stanowiska pracy tych osób są odpowiednio oznakowane, specjalnym znakiem.

niesłyszący ikona

Językiem migowym posługują się urzędnicy zatrudnieni w Sekretariacie Prezydenta Miasta oraz w następujących wydziałach Urzędu:

  1. Biurze Obsługi Interesantów, znajdującym się na parterze Urzędu – udzielanie informacji o sprawach realizowanych przez Urząd.
  2. Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój Nr 5 oraz pokój Nr 12– w zakresie spraw dotyczących ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
  3. Wydziale Lokalowym, pokój Nr 17 – w zakresie spraw dotyczących lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
  4. Wydziale Finansowym, kasa pokój Nr 116 (I piętro) – sprawy dotyczace płatności.
  5. Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Wileńskiej 7 - w zakresie sprawach dotyczących urodzeń, zgonów i zawierania małżeństw.

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić sprawę - w formie pisemnej lub osobiście - w Biurze Obsługi Interesantów, co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: 

W przypadku braku możliwości spotkania z udziałem tłumacza w podanym terminie, urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.

 

Urząd Miasta Racibórz dysponuje miejscami parkingowymi na ulicy Króla Stefana Batorego.

Godziny w których będą przyjmowane osoby niesłyszące:

Biuro Obsługi Interesantów
poniedziałek, wtorek, czwartek : godz. 7.30 - 15.30
środa: godz. 7.30 - 17.30
piątek: godz. 7.30 - 13.30

Wydziały Urzędu Miasta/ Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 8.30 - 15.30
środa : godz. 8.30 - 17.30
piątek: godz. 8.30 - 13.30

Straż Miejska
od poniedziałku do soboty: godz. 7.00 - 22.00

Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta
Przyjmują w sprawie skarg i wniosków po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie prezydenta we wtorki w godzinach od 14.00 do 16.00

Kierownicy Działów
Przyjmują w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach przyjęć w Urzędzie.


Kasy w Urzędzie Miasta Racibórz znajdują się:

na I piętrze w pok.116
na parterze pok. nr 13

 

Załatwianie spraw w urzędzie/Procedury

 

Sposób dostarczania dokumentów do Urzędu Miasta Racibórz

 Pisma w sprawach załatwianych przez Urząd Miasta Racibórz mogą być przesyłane do Urzędu drogą pocztową, składane osobiście w godzinach przyjęć w Biurze Obsługi Interesantów lub w sekretariacie wydziału załatwiającego daną sprawę oraz przesyłane elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Urząd Miasta Racibórz udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie SEKAP lub na Platformie ePUAP. Adres skrzynki podawczej na Platformie ePUAP: /xp47en3j9b/skrytka
W jaki sposób to robić przedstawia film instruktażowy:

 

 

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H