Wynajem

Zasady wynajmu lokali użytkowych będących własnością miasta reguluje Uchwała nr XLV/709/2010 Rady Miasta Racibórz z dn. 29 września 2010 r. Lokale oddaje się w najem osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwała dostępna jest pod adresem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/11914944?version=1.0

Przedmiotem przetargu jest wysokość miesięcznego czynszu najmu lokalu użytkowego.

Tryb postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych (garaży) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w najem w drodze bezprzetargowej oraz podnajmu lokali użytkowych (garaży) uregulowany jest w Zarządzeniu Nr 1022/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11 października 2016 r. Treść Zarządzenia do pobrania TUTAJ

Stawki czynszu za najem lokali użytkowych reguluje zarządzenie Prezydenta Miasta Raciborza nr 1177/2013 z dnia 21.02.2013 r. Zarządzenie określa stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń przynależnych oddanych w najem w trybie bezprzetargowym w położonych w poszczególnych strefach. Stawki te stanowią minimalną stawkę czynszu do przetargu na wysokość miesięcznego czynszu najmu oraz obowiązują przy oddawaniu lokali w najem w trybie bezprzetargowym.

Treść zarządzenia w zakresie stawek czynszowych dostępna jest pod adresem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/12471529?version=1.0

Sprzedaż

Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Racibórz na rzecz ich najemców odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w uchwale nr XLI/745/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Racibórz. Zgodnie z tą uchwałą pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcom, którzy w dniu wejścia w życie tej uchwały mają zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony i prowadzą w lokalu działalność gospodarczą. Lokale użytkowe będące przedmiotem najmu sprzedaje się wyłączenie w trybie bezprzetargowym.

Treść uchwały dostępna jest pod adresem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/12179505?version=1.0

Poniżej znajduje się aktualny wykaz lokali przeznaczonych pod wynajem oraz do sprzedaży.
 ul. Kozielska 7 boks nr 2 Najem w drodze bezprzetargowej  12,96 m2
 ul. Toruńska 32 boks nr 1A Najem w drodze bezprzetargowej  13,32 m2
ul. Ogrodowa 37/1A Najem w drodze bezprzetargowej  46,44 m2
ul. Stalmacha 14/2A Najem w drodze bezprzetargowej  48,76 m2

Poniżej znajduje się opis lokali przeznaczonych pod wynajem w załącznikach do pobrania.

Miasto Racibórz dysponuje także "Lokalami na Start", które udostępniane są bez opłat czynszowych na określony czas podmiotom w celu promocji i wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Raciborza. Mogą z nich skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą lub prowadzące ją nie dłużej niż trzy lata. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.raciborz.pl/dla_inwestorow_i_przedsiebiorcow/Lokale_na_Start

 

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

W ZAKRESIE WYNAJMU LOKALI:

Wydział Lokalowy pok. 17  
tel. 32 75 50 612

W ZAKRESIE SPRZEDAŻY LOKALI:

Wydział Gospodarki Nieruchomości pok. 217
tel. 32 75 50 670

lub
Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, pok. 325
Tel. 32 75 50 720

Zaktualizowano: 2020-11-16

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lokal użytkowy przy ul. Kozielskiej 7 boks nr 2- opis.pdf 19-11-06 08:54 63.66KB pobierz plik: Lokal użytkowy przy ul. Kozielskiej 7 boks nr 2- opis.pdf
pdf Lokal użytkowy przy ul. Toruńskiej 32 boks nr 1a opis.pdf 19-11-06 08:55 64.33KB pobierz plik: Lokal użytkowy przy ul. Toruńskiej 32 boks nr 1a opis.pdf
pdf lokal użytkowy ul. Ogrodowa 37_1a opis.pdf 20-01-10 12:57 100.65KB pobierz plik: lokal użytkowy ul. Ogrodowa 37_1a opis.pdf
pdf lokal użytkowy ul. Stalmacha 14_2A opis.pdf 20-01-10 12:58 101.36KB pobierz plik: lokal użytkowy ul. Stalmacha 14_2A opis.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H