Wynajem

Zasady wynajmu lokali użytkowych będących własnością miasta reguluje Uchwała nr XLV/709/2010 Rady Miasta Racibórz z dn. 29 września 2010 r. Lokale oddaje się w najem osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwała dostępna jest TUTAJ

Przedmiotem przetargu jest wysokość miesięcznego czynszu najmu lokalu użytkowego.

Tryb postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych (garaży) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w najem w drodze bezprzetargowej oraz podnajmu lokali użytkowych (garaży) uregulowany jest w Zarządzeniu Nr 1022/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11 października 2016 r. Treść Zarządzenia do pobrania TUTAJ

Stawki czynszu za najem lokali użytkowych reguluje zarządzenie Prezydenta Miasta Raciborza nr 1177/2013 z dnia 21.02.2013 r. Zarządzenie określa stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń przynależnych oddanych w najem w trybie bezprzetargowym w położonych w poszczególnych strefach. Stawki te stanowią minimalną stawkę czynszu do przetargu na wysokość miesięcznego czynszu najmu oraz obowiązują przy oddawaniu lokali w najem w trybie bezprzetargowym.

Treść zarządzenia w zakresie stawek czynszowych dostępna jest TUTAJ

Sprzedaż

Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Racibórz na rzecz ich najemców odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w uchwale nr XLI/745/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Racibórz. Zgodnie z tą uchwałą pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcom, którzy w dniu wejścia w życie tej uchwały mają zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony i prowadzą w lokalu działalność gospodarczą. Lokale użytkowe będące przedmiotem najmu sprzedaje się wyłączenie w trybie bezprzetargowym.

Treść uchwały dostępna jest TUTAJ

Poniżej znajduje się aktualny wykaz lokali przeznaczonych pod wynajem oraz do sprzedaży.
 ul. Kozielska 7 boks nr 2  Najem w drodze bezprzetargowej  12,96m2
 ul. Toruńska 32 boks nr 1A  Najem w drodze bezprzetargowej  13,32m2

ul. Rudzka 39

Najem w drodze bezprzetargowej

41,03 m2

ul. Głubczycka 27/1A

Najem w drodze bezprzetargowej

36,26 m2

Poniżej znajduje się opis lokali przeznaczonych pod wynajem w załącznikach do pobrania.

Miasto Racibórz dysponuje także "Lokalami na Start", które udostępniane są bez opłat czynszowych na określony czas podmiotom w celu promocji i wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Raciborza. Mogą z nich skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą lub prowadzące ją nie dłużej niż trzy lata. Więcej informacji można uzyskać TUTAJ

 

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

W ZAKRESIE WYNAJMU LOKALI:

Wydział Lokalowy pok. 17  
tel. 32 75 50 612

W ZAKRESIE SPRZEDAŻY LOKALI:

Wydział Gospodarki Nieruchomości pok. 217
tel. 32 75 50 670

lub
Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, pok. 325
Tel. 32 75 50 720

Zaktualizowano: 2018-06-14

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Lokal użytkowy przy ul. Kozielskiej 7 boks nr 2- opis.doc 16-11-17 12:16 37KB pobierz plik: Lokal użytkowy przy ul. Kozielskiej 7 boks nr 2- opis.doc
doc Lokal użytkowy przy ul. Toruńskiej 32 boks nr 1a opis.doc 16-11-17 12:15 50.5KB pobierz plik: Lokal użytkowy przy ul. Toruńskiej 32 boks nr 1a opis.doc
doc lokal uzytkowy przy ul. Rudzka 39_1- opis.doc 18-03-27 08:00 52.5KB pobierz plik: lokal uzytkowy przy ul. Rudzka 39_1- opis.doc
doc lokal uzytkowy przy ul. Głubczyckiej 27-1A - opis.doc 18-10-02 10:06 52KB pobierz plik: lokal uzytkowy przy ul. Głubczyckiej 27-1A - opis.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H