Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Dlaczego warto tu zainwestować

Racibórz – tu warto inwestować!

Polska - kraj wielkich możliwości

Polska posiada stabilną gospodarkę, o ugruntowanej pozycji makroekonomicznej. Unikalne warunki do prowadzenia i otwierania biznesu są wspierane przez wielokrotnie potwierdzaną odporność na kryzysy gospodarcze. Wiecej informacji na temat atrakcyjności inwestycyjnej oraz gospodarczej naszego kraju mozna uzyskać pod adresem: https://www.paih.gov.pl/regiony/wojewodztwa oraz https://www.paih.gov.pl/sektory

Atuty Raciborza

Po stronie przewag Raciborza w kontekście prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej można wskazać wiele elementów. Co najważniejsze Racibórz jest silnym ośrodkiem przemysłowo – gospodarczym, który posiada wieloletnie tradycje związane zarówno z małym, jak i z dużym biznesem. W mieście funkcjonuje ponad 5,2 tys. podmiotów gospodarczych, wśród których są znane w kraju i na świecie marki. Polityka Miasta jest kształtowana z uwzględnieniem gospodarczego położenia Raciborza i od lat ma charakter pro-biznesowy, dostosowany do potrzeb przedsiębiorców.

Dlaczego warto inwestować w Raciborzu - mocne strony miasta

 Położenie i infrastruktura

Racibórz jest doskonale zlokalizowany – znajduje się blisko granicy czeskiej (7 km), w bliskiej odległości od Ostrawy (Republika Czeska, 45 km). W promieniu do 40 km biegną trzy autostrady: A1, A4 oraz czeska D1. Stwierdzenie, że Racibórz znajduje się w samym środku Europy nie będzie nadużyciem zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że stolice dwóch wielkich województw – Dolnośląskiego oraz Małopolskiego – znajdują się w odległości ok. 150 km. Inne dwa miasta wojewódzkie – Katowice oraz Opole – są oddalone od Raciborza o ok. 75 km. Z kolei stolice Polski oraz Austrii dzieli od Raciborza odpowiednio 372 i 333 km.

Rys. Mapa lokalizacyjna Miasta Racibórz

Miasto ma dostęp do dwóch międzynarodowych portów lotniczych. Najbliższy znajduje się w Ostrawie (ok. 69 km od Raciborza). Drugi to lotnisko Katowice-Pyrzowice (ok. 90 km).
Racibórz ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową oraz sukcesywnie realizuje inwestycje usprawniające komunikację lądową.

W Raciborzu gwarantowany jest dostęp do wszystkich mediów w dobrych cenach.  Dodatkowo, przedsiębiorcy mają możliwość dokonania zakupów grupowych gazu i prądu, co pozwala uzyskać stawki niższe od stawek obowiązujących konsumentów indywidualnych. Tego typu przywileje obowiązują inwestorów decydujących się na wejście w struktury Raciborskiej Izby Gospodarczej.

Główne drogi wyjazdowe z Raciborza

Potencjał inwestycyjny i współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
W ramach współpracy podejmowane są działania związane z przygotowywaniem terenów inwestycyjnych celem  ich późniejszego wykorzystania i włączenia do oferty inwestycyjnej. W związku z podpisanym porozumieniem, strony deklarują także chęć współpracy, w przypadku możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na rzecz uzbrajania terenów inwestycyjnych.

Racibórz ma duży potencjał inwestycyjny – zapewnia szeroką ofertę terenów inwestycyjnych różnego przeznaczenia: pod działalność produkcyjną, usługową, rekreacyjną o różnych powierzchniach.Ma uzbrojone tereny inwestycyjne – większość oferowanych terenów inwestycyjnych jest uzbrojona. Pozostałe znajdują się w trakcie uzbrajania.
Tereny inwestycyjne są ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie mają też uregulowany stan prawny (Miasto jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym oferowanych terenów), co znacząco skraca czas nabycia nieruchomości.

Kompleksowa obsługa inwestora

Miasto Racibórz wspiera inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego i pozyskiwania decyzji administracyjnych, oferuje również pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z inwestycją. Gwarantuje także objęcie przedsiębiorcy szeroką opieką poinwestycyjną.

Silna lokalna przedsiębiorczość i rozwinięty przemysł

Racibórz legitymuje się wysoce rozwiniętym przemysłem – na terenie gminy działa ponad 5200 podmiotów gospodarczych, a w skali powiatu działalność prowadzi aż 8500 firm. Są wśród nich znane krajowe marki, takie jak: Rafako S.A., Henkel Polska Sp. z o.o., Mieszko S.A. czy Tokai Cobex Polska Sp. z o.o. Raciborskie firmy notowane są na giełdach krajowych i zagranicznych, co dodatkowo podkreśla kluczową rolę raciborskich przedsiębiorstw w kreowaniu siły polskiej gospodarki oraz olbrzymie znaczenie miasta dla rynków międzynarodowych.

Kierunek miasta: wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 

Polityka miasta ukierunkowana na rozwój przedsiębiorczości. Racibórz przyjęło i realizuje Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+, czego efektem jest wdrażanie wielu inicjatyw na rzecz stymulowania rozwoju i promocji biznesu. https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Program_Wspierania_Przedsiebiorczosci_do_roku_2027

Miasto wyróżnia również aktywna działalność Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta działającej w ramach polityki „otwartych drzwi” dla raciborskiego biznesu. Komórka ta nie tylko zapewnia obsługę inwestora, ale przede wszystkim gwarantuje każdemu raciborskiemu przedsiębiorcy szeroko pojęte wsparcie.

Miasto zapewnia liczne ulgi, zwolnienia i zachęty dla przedsiębiorców, m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, zwolnienia podatkowe w ramach strefy ekonomicznej, „Lokale na Start” (zwolnione z opłat czynszowych) dla startujących firm, czy mieszkania dla specjalistów przewidziane w programie „Pracuj i mieszkaj w Raciborzu”. Istnieje również możliwość refundacji kosztów wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy przy zatrudnieniu bezrobotnego w ramach wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy.

W Raciborzu obecne są instytucje wspierające biznes. Wśród nich wyróżnić należy m.in. Inkubator Przedsiębiorczości i Organizacji Pozarządowych działający w Ośrodku Współpracy Gospodarczej oferujący bezpłatne doradztwo biznesowe dla przedsiębiorców i nowopowstałych firm.

Miasto prowadzi szeroko zakrojoną politykę promocyjną w kraju i za granicą. Racibórz inicjuje kontakty B2B (business to business) oraz wspiera ekspansję lokalnych firm na rynki zagraniczne, czego potwierdzeniem jest rozwijająca się współpraca między miastem a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, zapewniających kompleksową ofertę dla przedsiębiorców.

Racibórz prowadzi aktywną komunikację z przedsiębiorcami oraz promuje działania skierowane do przedsiębiorców poprzez dedykowaną stronę – https://www.przedsiebiorczyraciborz.pl/  ­oraz za pomocą specjalnie utworzonego profilu na portalu społecznościowym Facebook - Przedsiębiorczy Racibórz https://www.facebook.com/PrzedsiebiorczyRaciborz/?fref=ts.
 

Potencjał ludzki i dbałość o zapewnienie kadr dla biznesu

Miasto może się pochwalić dużym potencjałem ludzkim - ilość osób w wieku produkcyjnym stanowi aż 64,9% wszystkich mieszkańców powiatu raciborskiego. Stopa bezrobocia na 2015 rok wyniosła 6,7%.

Racibórz prowadzi intensywną współpracę z zewnętrznymi instytucjami na rzecz lokalnego rynku pracy. W powiecie realizowane są cykliczne badania potrzeb rynku pracy – dostęp do odpowiednich statystyk można uzyskać tutaj http://raciborz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/statystyki-pup-raciborz

Racibórz charakteryzuje się dobrze rozwiniętą edukacją. Na terytorium gminy znajduje się aż 38 zespołów odpowiedzialnych za kształcenie od podstawowego do średniego ogólnokształcącego oraz kilka ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, kształcących specjalistów z branż: ekonomicznej, budowlanej i mechaniki.

Celem zapewnienia kadr na terenie Raciborza miasto prowadzi współpracę z Akademią Nauk Stosowanych oraz powiatem raciborskim, której celem jest kreowanie wizerunku regionu jako prężnego ośrodka akademickiego - otwartego i przygotowanego do wspierania ludzi młodych.

Aktywna polityka lokalowa i mieszkaniowa

Miasto posiada szeroką bazę działek pod budownictwo jednorodzinne, udostępnia lokale mieszkalne na zasadach preferencyjnych osobom o wysokich kwalifikacjach zawodowych zdecydowanych na podjęcie pracy na terenie Raciborza. Miasto sukcesywnie rozwija także mieszkalnictwo komunalne.

Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna

Wyjątkowe krajobrazy i liczne zabytki będące wypadkową 800-letniej tradycji miejskiej Raciborza oraz jego historycznego znaczenia dla Polski stanowią dla miasta i gości duży potencjał turystyczno-rekreacyjny. Turyści na miejscu mają do dyspozycji dobrze rozwinięte zaplecze hotelarsko-gastronomiczne. https://www.raciborz.pl/turystyka_raciborz_zabytki/index
Wśród największych atrakcji turystycznych Raciborza należy wymienić:

Zamek Książąt Raciborskich

Zamek Książąt Raciborskich

 

 


  
Mury obronne
   
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z 1205 roku

Park Zamkowy

Rezerwat leśno-stawowy „Łężczok” 

Arboretum Bramy Morawskiej

Fotografie: Wojciech Kamiński

Proekologiczne miasto

W 2001 roku, jako pierwsze miasto w Polsce i Europie, Racibórz uzyskał certyfikat Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001. Racibórz jest wiodącym miastem w Polsce w zakresie produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej oraz promocji ich wykorzystania w systemach energetyki odnawialnej.

Powyższa lista, choć mogłaby się wydawać długa, nie wyczerpuje wszystkich atutów, którymi Racibórz może się pochwalić. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Referatem Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora przy Urzędzie Miasta w Raciborzu.

Informacje na temat instytucji okołobiznesowych świadczących usługi stwarzające możliwości do optymalnego rozwoju biznesu można znależć pod adresem: https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/Instytucje_wspierajace

 Dane teleadresowe:
Urząd Miasta w Raciborzu
Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
Tel.: +48 (32) 755 07 20
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zaktualizowano: 2023-07-26

do góry