Strona główna Urząd Samorząd Miasta Struktura Urzędu Miasta

 

Nazwa jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta

Symbol

Telefon

E-mail

Kieruje
 

Wydział Organizacyjny

OR

+48327550661

Tomasz Kaliciak

Sekretarz Miasta

Wydział Finansowy

FN

+48327550604

Beata Koszowska - Gralak
Skarbnik Miasta

Wydział Lokalowy

LOK

+48327550612

Agnieszka Mróz-Węglorz
Naczelnik

Wydział Spraw Obywatelskich

OB

+48327550613

Dorota Fleszer
Naczelnik

Wydział Spraw Społecznych

SP

+48327550621

Iwona Trzeciakowska
Naczelnik

Wydział Edukacji

ED

+48327550698

Krzysztof Żychski
Naczelnik

Wydział Rozwoju

RW

+48327550633

Anna Kobierska-Mróz
Naczelnik

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

OS

+48327550677

Katarzyna Polak
Naczelnik

Wydział Dróg Miejskich

DM

+48327550673

Zbigniew Chmielarz
Naczelnik

Wydział Komunalny

KM

+48327550674

Piotr Glapa
Naczelnik

Wydział Inwestycji i Urbanistyki

IU

+48327550603

Mariola Isańska - Matela
Naczelnik

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

GN

+48327550668

Małgorzata Rudnicka-Głowińska
Naczelnik

Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu PKT +48327550744 Karolina Kunicka
Naczelnik

Biuro Zarządzania Kryzysowego

ZK

+48327550691

Stanisław Mrugała
Kierownik

Biuro Rady Miasta

BRM

+48327550608

Leszek Jureczko
Kierownik

Referat Zamówień Publicznych

ZP

+48327550710

Tadeusz Prejs
Kierownik

Referat Gospodarczy w Wydziale Organizacyjnym

OR

+48327550640

Andrzej Sochacki
Kierownik

Referat ds. Zarządzania w Wydziale Organizacyjnym

OR

+48327550661

Monika Chojecka
Kierownik

Referat ds. księgowości jednostki budżetowej w Wydziale Finansowym

FN

+48327550604

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
Kierownik

Referat ds. budżetu i analiz w Wydziale Finansowym

FN

+48327550604

Oswald Schuderla
Kierownik

Referat ds. gospodarki odpadami w Wydziale Komunalnym

KM

+48327550747

Mariola Wierzbicka
Kierownik

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju

RW

+48327550720

Wojciech Hipnarowicz
Kierownik

Kierownik Referatu Strategii, Partycypacji
Społecznej i Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Rozwoju
RW +48327550794 Ilona Bojczuk Kierownik

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wileńska 7

USC

+48327550620

 

Katarzyna Kalus
Kierownik

Straż Miejska

SM

+48327550606

Wiesław Buczyński
Komendant

Audytor Wewnętrzny

AK

+48327550641

Audytor Wewnętrzny

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

AK

+48327550693

Stanisława Popadiuk

Miejski Konserwator Zabytków EKS +48327550743

Maria Olejarnik

Rzecznik Prasowy

BOP

+48327550634

Lucyna Siwek

Inspektor Ochrony Danych   +48327550613

Dorota Fleszer

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H