• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Aktualności gospodarcze/„Boom” na Ocice. Działki sprzedane.

„Boom” na Ocice. Działki sprzedane.

2017-09-20

We wrześniu przeprowadzono i rozstrzygnięto kolejną licytację, w wyniku której dwie, ostatnie już działki budowlane, wchodzące w skład kompleksu przy ul. Chorwackiej, znalazły nabywców. W tym też, szóstym z kolei, zorganizowanym przetargu, ustnym, nieograniczonym, padły rekordowe ceny w wysokości ponad 300 zł/ za 1 m2 gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste, z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną (cena wywoławcza na poziomie 80 zł/m2) . W istocie nabywcy prawa użytkowania wieczystego (nie własności) zapłacą 15% wylicytowanej ceny (45 zł/m2), jako pierwszą opłatę i przez cały okres trwania użytkowania wieczystego , płacić będą 1% tej ceny (3 zł/m2), powiększonej o podatek VAT.

 

Idea utworzenia osiedla domów jednorodzinnych w Raciborzu Ocicach, zrodziła się jako jeden z etapów wdrażania Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2015-2020. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia, jest realizacja działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom naszego regionu rynku pracy i co się z tym wiąże, zaspokojenie ich potrzeb mieszkalno-bytowych.

W pierwszej kolejności gmina zaoferowała dziesięć działek budowlanych, o powierzchni około 800 m2, oddanie w użytkowanie wieczyste. Drugi etap tworzenia osiedla domów jednorodzinnych, obejmował uzupełnienie (o trzy działki) pierwszej linii zabudowy oraz kolejnych czternaście działek o powierzchni średnio 1100 m2, , które utworzyły drugą linię zabudowy. W sumie miasto sprzedało 27 oddzielnych działek, które w najbliższych latach zabudowane zostaną według warunków i terminów określonych w umowie. Maksymalny czas na zagospodarowanie nieruchomości to pięć lat od daty jej nabycia.

Fundamentalny wpływ na atrakcyjność działek ma fakt wyposażenia ich w infrastrukturę techniczną w postaci sieci wodociągowej, energetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz utwardzoną, oświetloną drogę, której nadano nazwę ulicy Chorwackiej. Koszt inwestycji to ponad 2,4 mln zł. Gmina zobowiązała się do ostatecznego zakończenia uzbrojenia terenu, do końca 2020 roku.

Wobec tak dużego zainteresowania nieruchomościami budowlanymi, gmina planuje przygotowanie kolejnych terenów na Ocicach, obejmujących około 60 parceli. Obecnie trwają czynności projektowe.

Aktualnie o ofercie gminy znajdują się także działki budowlane w dzielnicy Markowice przy ul. Tęczowej ( w sąsiedztwie Słonecznego Stoku ), pięć działek o powierzchni od 800 m2 do 1350 m2 oraz dwie działki w Sudziennej przy ul. Moniuszki ( o powierzchni 847 m2 i 1700 m2). Dla inwestorów zainteresowanych zamieszkaniem bliżej centrum miasta, posiadamy trzy działki przy ul. Michejdy, obszaru ok. 1000 m2.

Inwestorzy zainteresowani nabywaniem nieruchomości od Gminy Racibórz, mogą zapoznać się ze szczegółową ofertą, bieżąco aktualizowaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż.

do góry