• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Aktualności gospodarcze/Chorwacka i Bojanowska z dofinansowaniem

Chorwacka i Bojanowska z dofinansowaniem

2019-09-11
Bojanowska i Chorwacka z dofinansowaniem
Bojanowska i Chorwacka z dofinansowaniem

 

Zgłoszone przez Miasto Racibórz inwestycje drogowe obejmujące budowę ul. Chorwackiej oraz przebudowę ul. Bojanowskiej znalazły się na liście zadań podstawowych zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. Miasto otrzyma na oba te zadania 1,78 mln zł. To 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Miasto Racibórz aplikowało o środki w ramach naboru ogłoszonego w marcu tego roku. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego obie drogi zgłoszone przez miasto znalazły się na liście rankingowej, a ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do realizacji oraz poziom dofinansowania w ramach funduszu należała do Prezesa Rady Ministrów. Decyzja ta zapadła. Zgodnie z nią wartość dofinansowania jakie pozyskało miasto Racibórz to 1,78 zł. Wartość wydatków kwalifikowanych na przedmiotowe drogi (ul. Bojanowska - odcinek 0,53 km, ul. Chorwacka - odcinek 0,79 km) przedstawionych we wniosku o dofinansowanie wynosi 3,5 mln zł. Wykonawcą obydwu inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

Ulica Chorwacka

Budowa ul. Chorwackiej to zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2020.  Plac budowy wykonawcy przekazano w czerwcu tego roku. Umowny termin zakończenia zadania to koniec października przyszłego roku. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, chodników, wjazdów na posesję oraz oświetlenia ulicznego.

Ulica Bojanowska

Przebudowa ul. Bojanowskiej to zadanie trzyletnie. Termin realizacji zadania to wrzesień 2021 roku. Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Bojanowskiej wraz z dwiema odnogami, przebudowę chodników i kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy harmonogram realizacji zadania jest jeszcze opracowywany przez wykonawcę. Natomiast ogólne założenia realizacji w związku z przyjętym sposobem finansowania zadania przedstawiają się następująco:
-  W roku 2019  wykonany zostanie jedynie fragment przebudowy kanalizacji deszczowej w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Floriana. Powyższe podyktowane jest tym, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać mieszkańcom korzystanie z drogi.
-  W latach 2020 i 2021  będą realizowane poszczególne odcinki kanalizacji deszczowej wraz z sięgaczami do posesji i z konstrukcją jezdni do warstwy wiążącej. W pierwszej kolejności realizowane będą odcinki położone na końcu zadania i na sięgaczach.
- Równolegle będą wykonywane nawierzchnie chodników. Warstwa ścieralna zostanie wykonana pod koniec realizacji jednocześnie na całym zadaniu.

 

do góry