Strona główna Invest in Raciborz Aktualności gospodarcze
21 Marzec 2018
kategoria:
Aktualności Gospodarcze
 

 

Tematy: rynku pracy, trudności w zapewnieniu wykwalifikowanej kadry, zainteresowania młodych ludzi kształceniem zawodowym i technicznym w raciborskich szkołach, a później pracą w raciborskich przedsiębiorstwach, zdominowały dzisiejsze obrady Konsultacyjnej Rady Gospodarczej. Było to drugie posiedzenie tego gremium tej kadencji, a zarazem pierwsze które, poprowadził nowy przewodniczący Rady - Romuald Kalyciok – Prezes firmy „Sunex” S.A.

Podczas spotkania Prezydent przedstawił radzie sprawozdanie z aktualnie realizowanych  i planowanych w najbliższym czasie do realizacji działań i projektów gospodarczych.

Romuald Kalyciok zaprezentował Radzie koncepcję stworzenia internetowej platformy wymiany informacji dla młodzieży na temat oferty raciborskich szkół ponadgimnazjalnych, doradztwa zawodowego, ścieżek kariery oraz szkoleń i praktyk oferowanych przez raciborskich przedsiębiorców. Platformę stworzyć i koordynować jej działanie mieliby uczniowie „Mechanika”, czyli CKZiU nr 2 w Raciborzu.

2076 zarejestrowanych bezrobotnych i 5/5 % stopy bezrobocia to dane, które obrazują aktualną sytuację na raciborskim rynku pracy, o której mówiła podczas spotkania Urszula Lebek, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. Pani Kierownik przedstawiła także Radzie narzędzia i instrumenty wspierające przedsiębiorców oferowane przez PUP, co dało początek ożywionej dyskusji na temat problemów z zaspokojeniem potrzeb kadrowych pracodawców (w załączeniu prognoza zapotrzebowania na pracowników w 2018 r na terenie powiatu raciborskiego).

Rada Konsultacyjna sprawuje funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Racibórz, reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze oraz wspiera działania Prezydenta Miasta Racibórz swą wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością problemów gospodarki miasta. Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta, może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta Racibórz mających wpływ na jego gospodarkę.

Planowana jest zmiana modelu pracy Rady, o co wnioskowała część jej członków podczas dzisiejszego posiedzenia. Spotkania tego gremium miałyby odbywać się nie tylko – jak było to do tej pory -  w Urzędzie Miasta, ale także w zakładach pracy, czy na terenie PWSZ z udziałem studentów. Każde posiedzenie Rady poświęcone byłoby zaś konkretnemu zagadnieniu lub problemowi wymagającemu rozwiązania.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Barometr Zawodów - powiat raciborski 18-03-21 14:22 309.57KB pobierz plik: Barometr Zawodów - powiat raciborski

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H