Poznaj terminy zapłaty opłat rocznych z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Strona główna Invest in Raciborz Aktualności gospodarcze
19 Październik 2016
kategoria:
Aktualności Gospodarcze

Przed nami IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa OZE „Innowacje Technologiczne i Zrównoważony Rozwój w Architekturze i w Budownictwie”

Już w najbliższy czwartek i piątek (20-21 października) w Pałacyku Myśliwskim w Raciborzu odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa OZE „Innowacje technologiczne i zrównoważony Rozwój w architekturze i w budownictwie”. Motywem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia  jest poszerzenie stanu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie teorii, eksperymentów i wdrożeń innowacyjnych technologii w budownictwie oraz znaczenie OZE dla procesu równoważenia rozwoju terenów zurbanizowanych.  Patronat honorowy nad konferencją objął Instytut Energetyki Odnawialnej z Warszawy, a Moderatorem Konferencji będzie prezes Instytutu - Grzegorz Wiśniewski. W gronie prelegentów znaleźli się zarówno naukowcy z Polski i Czech, jak i naukowcy zagraniczni m.in. z Włoch, Portugalii, Turcji, Australii.

Konferencja ma przede wszystkim zainicjować dyskusję i wymianę poglądów środowiska naukowego ze światem pozanaukowym wdrażającym wypracowane przez naukę rozwiązania. Dlatego też Miasto Racibórz do współpracy zaprosiło mającą bardzo bogate doświadczenie w działalności naukowej w dziedzinie OZE – Wyższą Szkołę Górniczą z Ostrawy oraz raciborską PWSZ. Konferencja OZE jest jednym z działań projektu „Edukacja i promocja OZE na pograniczu polsko-czeskim”, o dofinansowanie którego ubiega się Miasto w Partnerstwie z ostrawską uczelnią i PWSZ. Projekt ma być początkiem współpracy obu uczelni, w tym w zakresie realizacji kolejnych przedsięwzięć o charakterze badawczo - rozwojowym na rzecz OZE co wpisuje się w politykę strategiczną Miasta jaką wskazano w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Raciborza, którego jednym z priorytetowych celów na najbliższe lata jest „Wsparcie wykorzystania OZE zarówno poprzez działania inwestycyjne oraz promocję i edukację mieszkańców/inwestorów i w efekcie tego zwiększenie udziału wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Projekt “Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko – czeskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf PROGRAM KONFERENCJI 16-10-19 09:42 747.04KB pobierz plik: PROGRAM KONFERENCJI

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H