Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Komunikat dla przedsiębiorców

2022-02-08

Miasto Racibórz informuje, że Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o w Raciborzu jest jedynym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z nieruchomości położonych na terenie Miasta Racibórz. Odbiór odpadów jest realizowany w oparciu o przedłożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec powyższego zawarcie indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych nie zwalnia z obowiązku przedłożenia deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Racibórz, gdyż wszystkie nieruchomości położone na terenie Miasta Racibórz objęte są gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych.

do góry