Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Aktualności gospodarcze/Obrady Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Obrady Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

2019-04-05
Obrady Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Obrady Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Podsumowanie „Akcji Zima” było głównym tematem posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Sali Błękitnej UM Racibórz.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszeń „Tęcza” i „Pracownia Przyszłości”, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwa Komunalnego, Miejskiego Zarządu Budynków, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa oraz pracownicy UM Racibórz.

Posiedzenie rozpoczęło się od podsumowania działań w zakresie niesienia pomocy osobom potrzebującym i bezdomnym w okresie zimowym. Działania te realizowane były przez OPS, Stowarzyszenie Tęcza oraz Stowarzyszenie „Pracownia Przyszłości” (która prowadziła ogrzewalnię dla osób bezdomnych). Pomoc zapewniały straż miejska i policją, prowadząc m. in. monitoring miejsc, w którym mogą przebywać osoby potrzebujące schronienia oraz całodobową infolinię, pod którą przyjmowane są zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych.

Przedstawione w trakcie dyskusji wnioski dot. funkcjonowania ogrzewalni będą analizowane w trakcie opracowania programu wychodzenia z bezdomności przygotowywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu.

Ponadto podczas posiedzenia Zespołu służby miejskie, inspekcje, straże i podmioty gospodarcze przedstawiły informacje dotyczące podejmowanych działań e okresie zimowym. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali że łagodny przebieg zimy nie wpłynął na awarie czy zdarzenia, które miałyby wpływ na dostawę mediów i bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Występujące awarie w dostawie ciepła, wody były usuwane na bieżąco i nie powodowały zakłóceń dłuższych niż 12 godzin.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu podkreślił, że w dalszym ciągu najniebezpieczniejszym zjawiskiem występującym w okresie zimowym jest tlenek węgla, który może doprowadzić do śmiertelnego zatrucia. Akcją informacyjną w zakresie zapobiegania tym zjawiskom należy objąć spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców, właścicieli i administratorów budynków.

Na zakończenie spotkania Prezes ZWiK w Raciborzu, poinformował zebranych, że w związku z przebudową ul. Łąkowej i Kościuszki trwa modernizacja sieci wodociągowej w tym rejonie. W związku z tym mogą wystąpić okresowe braki wody i spadek ciśnienia w sieci wodociągowej. ZWiK będzie na bieżąco informował odbiorców w o przerwach lub utrudnieniach w dostawie wody.

do góry