Strona główna Invest in Raciborz Aktualności gospodarcze
30 Czerwiec 2021
kategoria:
Aktualności Gospodarcze

Nie ma Raciborza bez przedsiębiorców, dlatego wśród spotkań związanych z budowaniem strategii na następną dekadę, ważnym punktem są warsztaty na temat Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Raciborzu, na których poruszono istotne kwestie pośrednio lub bezpośrednio wpływające na biznes w mieście.

Silne strony Raciborza

Podczas tych warsztatów podkreślano silne strony miasta będące atutem dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości takie jak np.: autonomiczna szkoła wyższa – PWSZ w Raciborzu, duże pokrycie siecią wodno-kanalizacyjną, niska stopa bezrobocia, rozbudowana oferta kształcenia technicznego i zawodowego.

Nie bez znaczenia jest tutaj marka turystyczna Raciborza i jego potencjał do rozwoju branży usługowej. Bogactwo zabytków, strefy rekreacyjne, oraz cenne zasoby przyrodnicze świadczą o tym, że nasze miasto wciąż może stanowić ciekawą destynację dla turystów, oraz osób z okolicznych gmin i powiatów.

 

Nasze słabości

Nie sposób przemilczeć kwestię wad i zaniedbań naszego miasta w kontekście rozmów o jego rozwoju. Wśród słabych stron Raciborza wymieniono między innymi: szybko malejący udział grupy osób młodych i w wieku produkcyjnym w strukturze demograficznej, brak przestrzeni dla osób kreatywnych, start-upów, pracujących zdalnie, tereny poprzemysłowe i pustostany będące poza sferą właścicielską samorządu lokalnego, czy chociażby niewspółmiernie duży udział absolwentów szkół zawodowych względem absolwentów szkół średnich technicznych.

Ważnym problemem do rozwiązania jest również problem „raciborskiej stagnacji” i niewielkiej ilości pozytywnych skojarzeń związanych z naszym miastem na co niebagatelny wpływ ma problematyka ekologii i środowiska naturalnego.

 

Priorytety dla Raciborza

Według idei w 2030 roku Racibórz powinien być miastem przyjaznym wszystkim mieszkańcom, prężnym, ekologicznym, zwartym oraz dobrze zarządzanym. Aby to osiągnąć należy jednak nakreślić priorytety i cele, a są nimi:
-atrakcyjność Raciborza jako miejsca zamieszkania i spędzania wolnego czasu,

-dynamika i zróżnicowanie życia gospodarczego w Raciborzu,

-aktywność Raciborza wobec wyzwań ekologicznych,

-ład przestrzenny w Raciborzu,

-sprawne i efektywne zarządzanie Raciborzem przy współudziale jego interesariuszy.

Wymienione aspekty zostały szeroko omówione przez prowadzących warsztaty jak również uczestników.

 

Współpraca miejskiego samorządu z nauką

Podkreślono istotne znaczenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Miasto powinno współpracować z raciborską szkołą wyższą w ramach badania rynku, wspierania rozwoju karier, czy promowaniu najlepszych studentów.

W Raciborzu powinni także na szeroką skalę działać doradcy zwodowi, starając się aktywizować poszukujących pracy i ożywiać rynek pracy.

Dla obcokrajowców ważne natomiast jest to by mieli możliwość wzięcia udziału w kursie komunikatywności i mieli swobodny dostęp do kursów zawodowych.

 

Wsłuchać się w głos przedsiębiorców

Spotkania z przedsiębiorcami poprzedziła ich ankietyzacja, dzięki, której dowiedzieliśmy się czego przedsiębiorcy oczekują od miasta, w którym miejscu aktualnie jesteśmy, co możemy poprawić a co całkowicie zmienić. Przedsiębiorcy mieli również możliwość wypowiedzieć się na temat oczekiwanego wsparcia dla biznesu, a w tej kwestii warto wyróżnić chociażby:

-zwolnienia z podatku

-dostępność informacji o ofertach inwestycyjnych

-kompleksowa obsługa inwestorów

-udostępnianie mieszkań

-informacje o planowanym wsparciu

-spotkania informacyjne

-specjalistyczne szkolenia

-inicjatywa „Pracuj i mieszkaj w Raciborzu”

 

W ramach podsumowania spotkań z przedsiębiorcami powstały grafiki przygotowane przez JULIA.ANNA maluje, które w sposób atrakcyjny i przystępny przedstawiają założenia Programu Wspierania Przedsiębiorczości. Grafiki te dostępne są w załączniku.

 

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Raciborzu zakłada zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, której jedne z głównych celów strategicznych to:

Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej transformacji gospodarczej,

  • Konkurencyjna gospodarka
  • Innowacyjna gospodarka
  • Silna lokalna przedsiębiorczości

Województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca

 

Dokument Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Raciborzu opracowują:

Luk Palmen - urodził się w 1972 roku w Belgii. W 1994 roku ukończył kierunek zarządzania w biznesie i ekonomii na Wyższej Szkole Ekonomii w Limburgii, a w 1995 roku podyplomowe studia z zakresu polityki międzynarodowej w Antwerpii. W 2000 roku rozpoczął pracę w Biurze Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zaangażował się w przygotowanie projektów w ramach PHARE i innych programów europejskich. W 2001 roku zainicjował współpracę między Województwem Śląskim a Limburgią w Belgii. Jako pracownik Agencji Rozwoju Limburgii Luk Palmen był menadżerem projektu RIS-Silesia 2001-2004, koordynatorem programu szkoleniowego PLATO-Silesia 2002-2003 oraz udzielał wsparcia organizacjom działającym w obszarze rozwoju gospodarki. W okresie 2005-2007 prowadził trzy projekty: "Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach", "Jednostka zarządzająca regionalnym systemem innowacji" oraz "Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie śląskim". Jest menedżerem ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Obecnie Luk Palmen jest prezesem zarządu InnoCo Sp. z o.o., która angażuje się w procesy rozwoju innowacji. Ostatnie opracowania strategiczne na rzecz miast i regionu przy współudziale Luka Palmena, to m. in. wraz z M. Baronem: "Bielsko-Biała: gospodarka na wysokim poziomie. Plan działań na lata 2017-2025", "Program Działań Strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022", "Międzysektorowe Specjalizacje Gospodarcze Województwa Śląskiego", "Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023", "Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022".

Dr Marcin Baron - Doktor nauk ekonomicznych; w zespole Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach specjalizuje się w tematyce innowacyjności oraz gospodarki miejskiej i regionalnej. Zajmuje się zastosowaniami narzędzi zarządzania strategicznego oraz programowaniem polityki. Swoje doświadczenia naukowe od piętnastu lat przenosi do środowiska biznesowego i samorządu terytorialnego. Na kanwie swojej współpracy z biznesem działa jako doradca władz publicznych. Moderuje prace nad programami rozwoju gospodarczego dużych polskich miast oraz regionów. Był m. in. współautorem Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego, animatorem prac nad stworzeniem strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i głównym redaktorem dokumentu, współautorem Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej w województwie śląskim. Jest członkiem International Society for Professional Innovation Management oraz Regional Studies Association, a także Zespołu Zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy.

 

 

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg grafiki Program Wspierania (1).JPG 21-06-25 13:37 3.74MB pobierz plik: grafiki Program Wspierania (1).JPG
jpg grafiki Program Wspierania (2).JPG 21-06-25 13:37 3.62MB pobierz plik: grafiki Program Wspierania (2).JPG
jpg grafiki Program Wspierania (3).JPG 21-06-25 13:37 4.27MB pobierz plik: grafiki Program Wspierania (3).JPG

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H