Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Aktualności gospodarcze/W dniach 10 - 12 października w Katowicach odbędzie się (..)

W dniach 10 - 12 października w Katowicach odbędzie się Kongres MŚP

2016-04-20

Kongres w Katowicach W świecie dzisiejszej gospodarki wiedza jest kapitałem.

Jest kapitałem takim samym, a może nawet ważniejszym, niż ziemia, waluty zagraniczne, papiery wartościowe. Ten, kto dysponuje wiedzą, kto na czas ma informacje, kto posiada odpowiedni know - how jest zwycięzcą w nieustannej batalii o dominację na rynku. Dzisiaj mała firma, założona jako start-up ma szansę w kilka miesięcy zarobić miliony dolarów. Wystarczy sieć, komputer i dobry programista. Producenci niektórych gier komputerowych dorabiają się fortun czasami porównywalnymi z klasycznymi magnatami ropy i stali. Podobnie jest na giełdzie. Kto wie, jakie trendy przyniesie jutro, ten zawczasu może podjąć decyzję o sprzedaży lub kupnie akcji. Wiedza to także codzienne kontakty biznesowe, znajomości, możliwość nawet krótkich rozmów face - to - face z prezesem dużego banku, albo spólki gełdowej. Dlatego tak ważny jest udział biznesu we wszelkiego rodzaju forach, targach, misjach handlowychkongresach gospodarczych. Tezę tę lansuje m.in. wiceprezes PAIiIIZ Michał Dąbrowski, który zachęca przedsiębiorców do aktywności na tym polu i szerszego zaangażowania się w nawiązywanie relacji z otoczeniem.

Z tego powodu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza przedsiębiorców do udziału w VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Odbędzie się on w dniach 10 - 12 października tego roku w Katowicach. Jest to niesamowita okazja spotkać się z olbrzymią rzeszą biznesmenów, samorządowców, naukowców. W ubiegłym roku Kongres odwiedziło aż 6 tysięcy uczestników, którzy przyjechali do stolicy Górnego Śląska z 42 krajów. Z przyjemnością informujemy również, że udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Regionalna Izba Gosodarcza w Katowicach zaprasza na VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W zeszłym roku było na nim ok. 6000 ludzi.

Regionalna Izba Gosodarcza w Katowicach zaprasza na VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W zeszłym roku było na nim ok. 6000 ludzi.

do góry