Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Gamowska

Położenie

Dane podstawowe

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej.
Działka znajduje się w otoczeniu gruntów rolnych i zabudowy usług publicznych. Stanowi teren niezagospodarowany i nieogrodzony. Kształt działki prostokątny.

 

 

 

 

   

Oznaczenie geodezyjne

 Nieruchomość położona w Raciborzu, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1587/454, arkusz mapy 4, obręb Starawieś, o pow. 1,2616 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem F4UP – tereny zabudowy usług publicznych, co stanowi 100% pow. działki. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające do 50% powierzchni terenu z przeznaczeniem dla usług, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz dróg wewnętrznych i parkingów.
Przykładowe koncepcje zagospodarowania terenu to:

  •     zabudowa wielorodzinna

 

 

 

 

 

  •     zabudowa jednorodzinna,

 

 

 

 

 

  •     zabudowa usługowa medyczna,

 

 

 

 

 

 

  •     zabudowa usługowa – budynek medyczny/budynek edukacji.

 

 

 

 

 

 

Forma zbycia

Drugi przetarg ustny nieograniczony. Termin przetargu: 20 października 2022 r.

Cena

Cena wywoławcza: 1 950 000,00 zł netto + 23% podatku VAT

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 195 000,00 zł w terminie do dnia 13 października 2022 r.

Kontakt

Ogłoszenie szczegółowe zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego, link do strony: https://bip.powiatraciborski.pl/nieruchomosci_ogloszenia/2022r.html 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu (nr tel. 32 45 97 355, adres e-mail: nieruchomosci@powiatraciborski.pl).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2022-09-01 Ogłoszenie II przetarg dz. nr 1587.454 Starawieś.pdf
ilość pobrań: 144
Ogłoszenie II przetarg dz. nr 1587.454 Starawieś.pdf 208.45KB zobacz
do góry