Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Oferta lokalizacyjna/Lokale i powierzchnie użytkowe

Lokale i powierzchnie użytkowe

Wynajem

Zasady wynajmu lokali użytkowych będących własnością miasta reguluje Uchwała nr XLV/709/2010 Rady Miasta Racibórz z dn. 29 września 2010 r. Lokale oddaje się w najem osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwała dostępna jest pod adresem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/11914944?version=1.0

Przedmiotem przetargu jest wysokość miesięcznego czynszu najmu lokalu użytkowego.

Tryb postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych (garaży) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w najem w drodze bezprzetargowej oraz podnajmu lokali użytkowych (garaży) uregulowany jest w Zarządzeniu Nr 1022/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11 października 2016 r. Treść Zarządzenia do pobrania TUTAJ

Stawki czynszu za najem lokali użytkowych reguluje zarządzenie Prezydenta Miasta Raciborza nr 1177/2013 z dnia 21.02.2013 r. Zarządzenie określa stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń przynależnych oddanych w najem w trybie bezprzetargowym w położonych w poszczególnych strefach. Stawki te stanowią minimalną stawkę czynszu do przetargu na wysokość miesięcznego czynszu najmu oraz obowiązują przy oddawaniu lokali w najem w trybie bezprzetargowym.

Treść zarządzenia w zakresie stawek czynszowych dostępna jest pod adresem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/12471529?version=1.0

Sprzedaż

Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Racibórz na rzecz ich najemców odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w uchwale nr XLI/745/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Racibórz. Zgodnie z tą uchwałą pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcom, którzy w dniu wejścia w życie tej uchwały mają zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony i prowadzą w lokalu działalność gospodarczą. Lokale użytkowe będące przedmiotem najmu sprzedaje się wyłączenie w trybie bezprzetargowym.

Treść uchwały dostępna jest pod adresem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/12179505?version=1.0

Poniżej znajduje się aktualny wykaz lokali przeznaczonych pod wynajem oraz do sprzedaży.
ul. Kościuszki 21/13 Najem w drodze bezprzetargowej 25,74 m2
ul. kpt. Myśliwca 9/1 Najem w drodze bezprzetargowej  18,48 m2
ul. ks. Staszica 4/11 Najem w drodze bezprzetargowej  37,19 m2

Poniżej znajduje się opis lokali przeznaczonych pod wynajem w załącznikach do pobrania.

Miasto Racibórz dysponuje także "Lokalami na Start", które udostępniane są bez opłat czynszowych na określony czas podmiotom w celu promocji i wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Raciborza. Mogą z nich skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą lub prowadzące ją nie dłużej niż trzy lata. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/Lokale_na_Start

 

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

W ZAKRESIE WYNAJMU LOKALI:

Wydział Lokalowy pok. 17  
tel. 32 75 50 612
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W ZAKRESIE SPRZEDAŻY LOKALI:

Wydział Gospodarki Nieruchomości pok. 217
tel. 32 75 50 670
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
lub
Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, pok. 325
Tel. 32 75 50 720
przedsiebiorczosc@um.raciborz.pl

Zaktualizowano: 2023-07-19

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Lokale - opis
pdf 2022-07-07 lokal użytkowy ul. Myśliwca 9_1 opis.pdf
ilość pobrań: 531
lokal użytkowy ul. Myśliwca 9_1 opis.pdf 120.68KB zobacz
pdf 2023-07-24 lokal użytkowy ul. ks. staszica 4_11 opis.pdf
ilość pobrań: 353
lokal użytkowy ul. ks. staszica 4_11 opis.pdf 98.55KB zobacz
pdf 2024-01-19 lokal użytkowy ul. Kościuszki 21_13 opis.pdf
ilość pobrań: 111
lokal użytkowy ul. Kościuszki 21_13 opis.pdf 98.92KB zobacz
do góry