Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Posiadasz teren inwestycyjny lub halę produkcyjną?  Szukasz inwestora?
Skontaktuj się z Wydziałem Rozwoju UM Racibórz!

Urząd Miasta Racibórz rozpoczął nowy projekt skierowany do prywatnych właścicieli nieruchomości inwestycyjnych. Jego celem jest pomoc w transformacji niezagospodarowanych terenów i hal w mieście oraz znalezienie potencjalnych inwestorów. Z tego powodu na miejskiej stronie internetowej www.raciborz.pl uruchomiono nową zakładkę zawierającą bazę prywatnych hal i terenów inwestycyjnych. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz.

Zgłaszanie i publikowanie ofert nieruchomości odbywa się według ściśle określonych zasad. Każdy właściciel nieruchomości może nieodpłatnie zgłosić do Urzędu swoją nieruchomość, a dane dotyczące własności działki (na podstawie bazy ewidencji gruntów) oraz przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będą weryfikowane przez pracowników Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora. Konieczne jest uzupełnienie i podpisanie zamieszczonej ankiety terenu inwestycyjnego, a następnie dostarczenie jej do Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju.

Zasady udostępniania ogłoszeń:
 
1.    Ogłoszenie zamieszczane jest bezpłatnie na stronie internetowej www.raciborz.pl, na podstawie pisemnego zgłoszenia właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości. Dokonać tego należy na formularzu pn. „Zgłoszenie terenu inwestycyjnego” osobiście w Urzędzie Miasta lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: rozwoj@um.raciborz.pl.
2.    Dane dotyczące nieruchomości, w tym jej własności (na podstawie bazy ewidencji gruntów) oraz przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego weryfikowane będą przez pracowników Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora.
3.    Dokonanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z umieszczeniem nieruchomości w bazie.  Urząd Miasta zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji ogłoszenia w bazie bez podania przyczyny.
4.    Cykliczna weryfikacja aktualności ogłoszeń przeprowadzana będzie co najmniej raz na 6 miesięcy - drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi zgłaszającego, ogłoszenie uznane zostanie za nieaktualne i usunięte z bazy.
5.    Wycofanie ogłoszenia z bazy następuje na wniosek właściciela (współwłaścicieli) na podstawie pisemnego zgłoszenia (zgłoszenia dokonać można osobiście w Urzędzie Miasta, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
6.    Zgłaszający ma obowiązek powiadamiać Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora o sprzedaży nieruchomości, a także o wszystkich zmianach dotyczących danych przekazanych w zgłoszeniu.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

Kontakt

TworzyMy bazę raciborskich terenów inwestycyjnych. Wspólnie znajdźMY inwestora!

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2022-04-05 Formularz zgłoszenia terenu inwestycyjnego.pdf
ilość pobrań: 306
Formularz zgłoszenia terenu inwestycyjnego.pdf 453.95KB zobacz
do góry