• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Aktualności gospodarcze/Atrakcyjna nieruchomość w centrum Miasta na sprzedaż.

Atrakcyjna nieruchomość w centrum Miasta na sprzedaż.

2021-08-26
 

Prezydent Miasta ogłosił pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 1A.
Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,1557 ha, położona jest w centrum Raciborza. Jej bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa wielomieszkaniowa oraz usługowa.
Częścią składową nieruchomości są zabudowania po byłej Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu, tj.:

  • budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 928,58 m2, wybudowany prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku,
  • murowane kojce dla psów o powierzchni użytkowej 131,15 m2,
  • garaże o powierzchni 99,00 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 652 000,00 zł netto. Celem sprzedaży nieruchomości jest jej zagospodarowanie, polegające na modernizacji, przebudowie lub rozbudowie istniejącej zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową, funkcję mieszkaniową z wyłączeniem kondygnacji parteru oraz usługi publiczne.
Przetarg odbędzie się 28 października 2021 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6. Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić wadium w wysokości 65 000 zł, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 21 października 2021 r.
Zgodnie z warunkami przetargu nabywca nieruchomości zobowiąże się do jej zagospodarowania w ramach ustaleń wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w terminie do 5 (pięciu) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie inwestycji nastąpi w terminie do 2 (dwóch) lat od daty podpisania tejże umowy.
Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące przetargu można znaleźć TUTAJ.

do góry