Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Pastora Michejdy 34/1-1a

OGŁOSZENIE DLA LOKALI UŻYTKOWYCH ODDAWANYCH W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Położenie:

 

ul. Pastora Michejdy 34/1-1a

Podstawowe dane:

(strefa II) lokal użytkowy znajduje się na parterze i składa się z pięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 158,13 m². Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową oraz wodno -kanalizacyjną. W przedmiotowym lokalu użytkowym brak jest ogrzewania. Lokal wymaga remontu i adaptacji na potrzeby działalności zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku do Zarządzenia Nr 485/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego.

Szczegółowe informacje:

Pisemne wnioski o wynajem w/w lokali użytkowych należy składać w Wydziale Lokalowym pok. nr 18 zgodnie z przepisami obowiązującego Zarządzenia Nr 1227/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych (garaży) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w najem w drodze bezprzetargowej oraz podnajmu lokali użytkowych (garaży).

Kontakt:

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz, Wydział Lokalowy
tel. 32 7550612, email: lokalowy@um.raciborz.pl

 

do góry