Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Winna 12/1b

OGŁOSZENIE DLA LOKALI UŻYTKOWYCH ODDAWANYCH W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Położenie:

 

ul. Winna 12/1b

Podstawowe dane:

(strefa II) lokal znajduje się w przyziemiu i składa się z jednego pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 20,00m². Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. W przedmiotowym lokalu użytkowym brak jest instalacji gazowej oraz ogrzewania. Lokal wymaga remontu i adaptacji na potrzeby prowadzonej działalności zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku do Zarządzenia 52/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego.

Szczegółowe informacje:

Pisemne wnioski o wynajem w/w lokali użytkowych należy składać w Wydziale Lokalowym pok. nr 18 zgodnie z przepisami obowiązującego Zarządzenia Nr 1227/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych (garaży) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w najem w drodze bezprzetargowej oraz podnajmu lokali użytkowych (garaży) .

Kontakt:

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz, Wydział Lokalowy
tel. 32 7550612, email: lokalowy@um.raciborz.pl

 

do góry