Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Rewitalizacja/Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta.

Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Racibórz.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

Kadencja Komitetu trwa od powołania Komitetu Rewitalizacji do czasu zakończenia procesu rewitalizacji  prowadzonego  na  podstawie  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  dla  Miasta  Racibórz do roku 2030, którego ostatnim elementem jest opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030.

Skład Komitetu Rewitalizacji

 • przedstawiciele Rady Miasta Racibórz:
  • Marcin Fica,
  • Magdalena Kusy,
 • przedstawiciele Urzędu Miasta Racibórz i/lub miejskich jednostek organizacyjnych:
  • Ewa Klimaszewska,
  • Maria Olejarnik,
  • Elżbieta Skrzymowska,
 • przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji:
  • Grzegorz Bula,
  • Paweł Reszka,
 • przedstawiciele właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów
  zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni
  mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego:
  • Gizela Budek,
  • Piotr Sput,
 • przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Miasta Racibórz działalność
  gospodarczą:
  • Aleksander Gromotka,
  • Wojciech Kamiński,
  • Julia Anna Parzonka,
 • przedstawiciele podmiotów  prowadzących na obszarze Miasta Racibórz działalność społeczną,
  w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:
  • Tomasz Kuryłowicz,
  • Bartłomiej Mielnik,
  • Marta Szewczyk-Pindyk,
  • Jarosław Wałęga,
 • przedstawiciele środowiska naukowego:
  • Alicja Gurazda-Rongiers,
  • Paweł Strózik,
 • przedstawiciele mieszkańców Miasta Racibórz, innych niż wyżej wymienieni:
  • Maciej Musioł,
  • Sebastian Meller.

praca komitetu rewitalizacji

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się w dniu 01.02.2023 r.

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się w dniu 05.04.2023 r.

Kategoria: Komitet Rewitalizacji [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-06 Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
ilość pobrań: 64
Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji 1.71MB zobacz
pdf 2023-04-20 Protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
ilość pobrań: 59
Protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji 0.92MB zobacz
pdf 2023-03-03 Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
ilość pobrań: 66
Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 654.48KB zobacz
pdf 2023-03-03 Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
ilość pobrań: 100
Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji 176.53KB zobacz
do góry