Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Plac wolnosci 11b-1

OGŁOSZENIE DLA LOKALI UŻYTKOWYCH ODDAWANYCH W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Położenie:

 


Podstawowe dane:

(strefa II) lokal znajduje się w przyziemiu i składa się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 42,16 m². Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno – kanalizacyjną. W lokalu brak jest instalacji gazowej oraz ogrzewania. Lokal wymaga remontu i adaptacji na potrzeby prowadzonej działalności zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku do Zarządzenia Nr 1999/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 1 położonego w Raciborzu przy Placu Wolności11b. Cena*

*Cena wynajmu uzależniona od położenia lokalu w danej strefie oraz od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1177/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń przynależnych w zasobie Gminy Miasta Racibórz.

Szczegółowe informacje:

Pisemne wnioski o wynajem w/w lokali użytkowych należy składać w Wydziale Lokalowym pok. nr 18 zgodnie z przepisami obowiązującego Zarządzenia Nr 1227/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych ( garaży ) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w najem w drodze bezprzetargowej oraz podnajmu lokali użytkowych ( garaży) . 

Kontakt:

Urząd Miasta Racibórz
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz,Wydział Lokalowy
tel. 32 7550612, e-mail: lokalowy@um.raciborz.pl

 

do góry