Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Bończyka 13/1a- 2a

OGŁOSZENIE DLA LOKALI UŻYTKOWYCH ODDAWANYCH W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Położenie:

 


XXX - tutaj wklej mapę - XXX

Podstawowe dane:

Lokal użytkowy znajduje się w kondygnacji piwnicznej i składa się z pięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 43,54m². Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. W przedmiotowym lokalu użytkowym brak jest instalacji gazowej oraz ogrzewania. Lokal wymaga remontu i adaptacji na potrzeby działalności zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku do Zarządzenia Nr 1186/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 5 marca 2013r. W sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego.

*Cena wynajmu uzależniona od położenia lokalu w danej strefie oraz od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1177/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń przynależnych w zasobie Gminy Miasta Racibórz.

Szczegółowe informacje:

Pisemne wnioski o wynajem w/w lokali użytkowych należy składać w Wydziale Lokalowym pok. nr 18 zgodnie z przepisami obowiązującego Zarządzenia Nr 1227/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych (garaży) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w najem w drodze bezprzetargowej oraz podnajmu lokali użytkowych (garaży) .

Kontakt:

Urząd Miasta Racibórz
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz Wydział Lokalowy
tel. 32 7550612
lokalowy@um.raciborz.pl

do góry