• Język migowy
  • BIP

Ostrzeżenie hydrologiczne

2023-06-21

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 70

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%
Obszar: zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu z burzami spodziewane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty stanów wody mogą być gwałtowne. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Ważne:
Od: 2023-06-21 11:00
Do: 2023-06-22 00:00
Czas wydania: 2023-06-21 08:45
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

do góry