• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Badania archeologiczne na Placu Długosza

Badania archeologiczne na Placu Długosza

2023-04-06
 

Muzeum w Raciborzu rozpoczęło cykl nieinwazyjnych badań archeologicznych na Placu Długosza w Raciborzu. Badania mają na celu zobrazowanie nawarstwień historycznych i archeologicznych znajdujących się w obrębie placu.

Obecnie niezabudowany Plac Długosza w Raciborzu skrywa pod swoją powierzchnią zróżnicowane pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i chronologicznym świadectwa średniowiecznego i nowożytnego (choć nie można również wykluczyć, że i starszego) dziedzictwa Raciborza. Zlokalizowany jest on w obrębie średniowiecznych murów obronnych, na południe od rynku i kościoła farnego, w obrębie współczesnych ulic: Nowej, Zborowej, Basztowej i Piwnej. Obecny plac stanowił pierwotnie integralną część miasta lokacyjnego a jego forma zabudowy i zagospodarowania zmieniała się w czasie. Ze względu na dostępność źródeł pisanych, kartograficznych i ikonograficznych najlepiej rozpoznane są ostanie fazy jego wykorzystania, przede wszystkim z XVIII – XX wieku.

W pierwszej kolejności przeprowadzono prospekcję magnetometrem co miało miejsce w piątek 31 marca. Kolejno planowane jest wykonanie badania georadarem Metoda georadarowa to nieinwazyjna metoda geofizyczna od dawna stosowana w poszukiwaniu obiektów o charakterze archeologicznym. Planowane jest również wykonanie 5 odwiertów o średnicy 20 cm. Ich precyzyjna lokalizacja uzależniona będzie od wyników badań nieinwazyjnych, które dadzą przybliżony obraz układu nawarstwień w obrębie Placu Długosza.

Badania prowadzone są z myślą o przyszłych inwestycjach budowlanych. Ich celem jest sprawdzenie w jakich miejscach można spodziewać się nawarstwień archeologicznych oraz pozostałości reliktów architektonicznych. W przyszłości ułatwi to rozlokowanie wykopów badawczych w przypadku konieczności przeprowadzenia szerokopłaszczyznowych badań archeologicznych.

do góry