• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Kolejne miliony dofinansowania na raciborskie drogi

Kolejne miliony dofinansowania na raciborskie drogi

2023-02-08
 

Miasto Racibórz pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości aż 2 660 000 złotych na przebudowę ulicy Staszica. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023-2024.

Stan drogi łączącej ulicę Opawską i Kolejową/Kościuszki z roku na rok się pogarsza. Jej nawierzchnia, kanalizacja, a także infrastruktura towarzysząca (chodniki) wymagają podjęcia działań remontowych. W tym celu miasto wystąpiło do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o przyznanie dofinansowania na realizację inwestycji.

Przyznana kwota wyniosła 2 660 000 złotych co stanowi 50% całości przewidywanych kosztów. W celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego planowane roboty obejmują:

  • przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego,
  • wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych,
  • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z płyt betonowych,
  • przebudowę kanalizacji deszczowej.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w tym rejonie ma na celu zapewnienie prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni.

Remont ulicy Staszica stanowi naturalną kontynuację robót drogowych, po zakończonej w ubiegłym roku inwestycji na ulicy Bema, oraz wykonanej przez powiat przebudowie ulicy Kościuszki.

do góry