• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Odbyły się warsztaty poświęcone "Planowi (..)

Odbyły się warsztaty poświęcone "Planowi Zrównoważonej Mobilności Miejskiej"

2023-05-12
 

W Subregionie Zachodnim, do którego przynależy Miasto Racibórz, trwają intensywne prace związane z opracowaniem „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)”.

Plan mobilności to dokument, który odpowie, jaki kształt powinien przyjąć system transportowy w Subregionie Zachodnim, aby był on bardziej przyjazny środowisku i bliższy potrzebom mieszkańców. Szczególną rolę w tworzeniu Planu mobilności pełni partycypacja społeczna, ponieważ dokument ma przewidywać najkorzystniejsze rozwiązania związane ze zrównoważonym transportem.

12 maja br. w Urzędzie Miasta Racibórz odbyły się konsultacje społeczne, w których uczestniczyli reprezentanci różnych grup społecznych. Na spotkaniu przedstawiciel Wykonawcy dokumentu — firmy VIA VISTULA Sp. z o.o. - zaprezentował główne idee tworzonego Planu. Spotkanie miało formę warsztatów, dzięki czemu każdy z uczestników mógł wyrazić swoje zdanie oraz zwrócić uwagę na istotne kwestie transportu w naszym mieście. Uwagę poświęcono pieszym, ścieżkom rowerowym, poruszono temat natężenia ruchu pojazdów w centrum, funkcjonowania transportu autobusowego oraz kolejowego, także w kontekście regionu. Analizie poddano również rozwój sieci transportu publicznego z uwzględnieniem aspektów urbanistyki i rozwoju przestrzennego.

Nadrzędnym celem warsztatów było zbadanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców względem aktualnych rozwiązań. Planowane są jeszcze dwa spotkania konsultacyjne, na które już serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.subregion.pl/mobilnosc.

do góry