Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (..)

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta przypomina!

2023-10-19

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym 2023/2024, przypominamy że miasto do końca 2023 roku objęte jest pierwszym poziomem ostrzegania dla pyłu PM2,5 i PM10.

PM2.5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2.5 mikrometra. Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Wszystko dlatego, że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu. WHO ustaliło normę średniego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 na 25 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna norma to 10 mikrogramów na metr sześcienny.

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą na terenie województwa śląskiego Uchwałą antysmogową  do końca bieżącego roku użytkownicy źródeł ciepła opalanych paliwem stałym zobowiązani są do wymiany źródeł wyprodukowanych przed rokiem 2013.

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń takich jak kominki, piecyki. Dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń zgodne z wymogami ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Wyjątek stanowią te instalacje, które osiągają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu, zgodnie z normami zawartymi w ekoprojekcie.

Uchwała określa też jakich paliw można używać do ogrzewania. Obowiązuje całkowity zakaz spalania:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułu i flotokoncentratu oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.     

 

Ponadto informujemy, że wszystkie nowe instalacje grzewcze na paliwa stałe muszą spełniać wymagania pod względem minimum standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą.

Dostosowanie się do powyższych wymagań ma na celu poprawę stanu jakości powietrza,
które najbardziej zanieczyszczone jest w naszym województwie. 

Informujemy również, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta będą prowadzić kontrole gospodarstw domowych w zakresie realizacji postanowień określonych w uchwale antysmogowej.
Niestosowanie się do tych zasad może skutkować nałożeniem kary grzywny. Podczas kontroli pracownicy sprawdzą kocioł, kotłownię oraz opał i poproszą o okazanie certyfikatu jakości węgla.

do góry