Na przedmiotowych stronach publikowane są informacje dotyczące aktualnie realizowanych procedur planistycznych sporządzenia miejscowych planów, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych dokumentów planistycznych. Dokuemnty planistyczne sporządzane są zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Aktualnie realizowane są następujące procedury planistyczne

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H