Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Strategia Rozwoju Miasta Racibórz i Program Wspierania Przedsiębiorczości

2021 rokiem Strategii i Programu Wspierania Przedsiębiorczości!

W roku 2021 przyjęte zostały dwa ważne dla rozwoju miasta dokumenty – Strategia do 2030 roku oraz Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+. Oba te dokumenty powstawały w wyniku wytężonej pracy ekspertów oraz szeroko zakrojonych konsultacji.

Strategia Rozwoju miasta do roku 2030

Celem, który przyświecał powstaniu tego dokumentu było jak najlepsze dopasowanie go do aktualnych potrzeb miasta i jego mieszkańców. By temu sprostać strategia była budowana w oparciu o spostrzeżenia szerokiego grona mieszkańców, przedsiębiorców i ekspertów. Całość prac poprzedziła również wnikliwa analiza SWOT, dzięki której przekonaliśmy się o niemałym potencjale Raciborza, jak również poznaliśmy ewentualne zagrożenia i ryzyka.
Najważniejszymi założeniami w dokumencie strategicznym są kwestie:

  • atrakcyjności Raciborza jako miejsca zamieszkania i spędzania wolnego czasu,
  • dynamiki i zróżnicowania życia gospodarczego w Raciborzu,
  • aktywności Raciborza wobec wyzwań ekologicznych,
  • ładu przestrzennego w Raciborzu,
  • sprawnego i efektywnego zarządzania miastem przy współudziale jego interesariuszy.

Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+

W związku z silną potrzebą rozwoju gospodarczego Raciborza, a co za tym idzie; zwiększeniem ilości miejsc pracy oraz atrakcyjności miasta dla aktualnych i przyszłych mieszkańców, powstał Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+. Dokument ten zawiera sprawdzone na przestrzeni ostatnich lat metody pobudzania przedsiębiorczości i jej wspierania, a także zupełnie nowe i innowacyjne pomysły jak stworzyć inwestorom dobre warunki do prowadzenia biznesu. Program Wspierania Przedsiębiorczości jest jednocześnie diagnozą stanu lokalnej gospodarki oraz wskazuje kierunki rozwoju w celu zwiększenia potencjału gospodarczego miasta.
Według przyjętego dokumentu do najważniejszych elementów dobrej polityki gospodarczej Raciborza należą:

  • Dobre warunki do prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej,
  • Oferta edukacyjna dostosowana do lokalnego rynku pracy,
  • Zdywersyfikowana struktura gospodarcza,
  • Rozwinięte produkty turystyki krótkookresowej,
  • Atrakcyjne warunki dla nowych form wykonania pracy zarobkowej przez mieszkańców obszaru funkcjonalnego.
Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia obu dokumentów.

 Rys. Założenia Strategii Rozwoju Miasta i Program Wspierania Przedsiębiorczości

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H