Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

REWITALIZACJAstanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI przygotowuje się dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji. W GPR określa się m.in.: cele rewitalizacji, przedsięwzięcia rewitalizacyjne, narzędzia wspierające proces rewitalizacji, szacunkowe ramy finansowe oraz źródła finansowania, sposoby monitorowania i oceny programu rewitalizacji.

GPRumożliwia interesariuszom ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania projektów, w szczególności krajowe środki publiczne oraz środki Unii Europejskiej.

Prace nad gminnym programem rewitalizacji dla miasta racibórz do roku 2030

Wraz z przyjęciem uchwały nr XLV/636/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030, Miasto Racibórz podjęło szereg działań w celu sporządzenia GPR-u, mi.in.:

  • przyjmowane są propozycje pomysłów mieszkańców, instytucji, organizacji na Kartach Projektów Rewitaliazyjnych - pomysły można zgłaszać do 5 września 2022 r.
  • prowadzone były warsztaty projektowe
  • w każdą środę do końca sierpnia br. o godz. 16:00 są prowadzone konsultacje online, podczas których jest możliwość porozomawiania z ekspretami oraz wspólnego wypracowania projektu rewitalizacyjnego

Link do spotkania, na platformie Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/84686670875?pwd=V3hOb3F1bmJ2WUFiRTlTZytZL3lHQT09
Identyfikator spotkania: 846 8667 0875
Kod dostępu: 571424

Partycypacja społeczna

Włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji ma bardzo istatne znaczenie w przygotowaniu i wgrażaniu programu rewitalizacji. Spotkania, warsztaty, czy badania ankietowe mają na celu poznanie potrzeb mieszkańców, inicjowanie wspólnych działań, wypracowanie konsesusu oraz wspólną pracę nad dokumentem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030.

Dlatego, jeśli:

  • masz pomysł na projekt, który poprawi jakość życia w Raciborzu,
  • dostrzegasz problemy społeczne i masz pomysł na ich rozwiązanie,
  • chcesz być aktywny społecznie.

Skontatktuj się z Wydziałem Rozowju Urzedu Miasta w Raciborzu!

Każdy głos się liczy!

A czy wiesz, że...?

Projektami realizowanymi w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 były m.in.:

Ogród Jordanowski

 

Lewe bulwary nadodrzańskie

 

Kompleksowa przebudowa Miesjeki i Powiatowej Biblioteki

 

Dzienny Dom Opieki

 

Remont ul. Długiej

 

kategoria: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030 [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja dla notariuszy - obowiązuje od 5.07.2022 22-07-14 11:04 435.47KB pobierz plik: Informacja dla notariuszy - obowiązuje od 5.07.2022
pdf Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji 22-09-16 09:25 60.65MB pobierz plik: Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H