Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Rewitalizacja

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 został przyjęty Uchwałą nr XXII/297/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r., na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Tekst jedn. Dz.U.z 2018 r. poz.
1398 z późn.zm.).

Cele wyznaczone w programie:

  • wzmocnienie kapitału społecznego,
  • wysokiej jakości sfera funkcjonalno–przestrzenna i techniczna,
  • aktywizacja gospodarcza.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014–2020 objął szereg komplementarnych przedsięwzięć – o charakterze kluczowym (podstawowe - LISTA A) i uzupełniającym (LISTA B). Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR sporządzana jest w postaci raportu z realizacji programu, która zgodnie z ustawą o rewitalizacji dokonywana jest raz na 3 lata. W 2019 roku został przygotowany pierwszy „Raport z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014 -2020”. W wyniku analizy uznano, że GPR jest nadal aktualny i biorąc pod uwagę trwające zadania oraz przez wzgląd na fakt, iż program obowiązuje do końca 2020 roku, nie stwierdzono potrzeby dokonywania jego aktualizacji.

Przedmiotowa Uchwała utraciła moc z dniem 31 grudnia 2020 roku. W 2021 roku Miasto Racibórz planuje podjąć prace w celu opracowania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zaświadczenia o położeniu nieruchomości/działek w obszarze rewitalziacji lub obszarze zdegradowanym

Szczegóły dotyczące wydawania zaświadczeń o położeniu nieruchomości/działki w obszarze rewitalizacji lub obszrze zdegradowanym zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce e-urząd/załatwianie spraw w Urzędzie. (klik)

Informacje dot. rewitalziacji

Zespół ds. rewitalizacji powołany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego pozytywnie ocenił Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020. Miasto Racibórz jako jedno z nielicznych w Polsce otrzymało pozytywną ocenę bez konieczności wnoszenia poprawek do Programu, co niewątpliwie jest zasługą zarówno Komitetu Rewitalizacji, Pracowników Urzędu Miasta Racibórz, jak i wszystkich mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w proces.

Program służy wszystkim interesariuszom rewitalizacji, zwłaszcza zaś mieszkańcom oraz   przedsiębiorcom prowadzącym działalność w okolicach śródmieścia i zawiera listę zadań do wykonania przez Miasto Racibórz, a także szereg przedsięwzięć jakie chcą wykonać podmioty zewnętrzne.

Rewitalizacja - proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja poprzez wzmacnianie funkcji mieszkaniowych, gospodarczych i kulturalnych ma sprzyjać poprawie jakości życia mieszkańców i obniżać presję urbanistyczną na terenach podmiejskich oraz koszty funkcjonowania miasta lub aglomeracji. Prowadzenie zintegrowanych działań rewitalizacyjnych pozwala na osiągnięcie pozytywnych skutkow w sferze społecznej, ekonomicznej, a także w zakresie jakości tkanki miejskiej. Idea przywracania świetności zdegradowanym obszarom traktowana jest już powszechnie jako czynnik warunkujący rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców i innych użytkowników tych terenów.

BIP UM Racibórz

Kategoria: Rewitalizacja [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2022-06-30 GPR_karta projektu.doc
ilość pobrań: 213
GPR_karta projektu.doc 45.5KB -
doc 2022-06-30 GPR_karta projektu1.doc
ilość pobrań: 470
GPR_karta projektu1.doc 45.5KB -
pdf 2023-03-22 Raport z konsultacji społecznych projektu GPR.pdf
ilość pobrań: 87
Raport z konsultacji społecznych projektu GPR.pdf 387.46KB zobacz
Kategoria: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030 [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-05-10 Aktualna informacja dla notariuszy.pdf
ilość pobrań: 63
Aktualna informacja dla notariuszy.pdf 155.97KB zobacz
pdf 2024-01-17 Wniosek o wydanie zaświadczenia położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji_957396-1.pdf
ilość pobrań: 73
Wniosek o wydanie zaświadczenia położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji_957396-1.pdf 120.73KB zobacz
pdf 2023-07-13 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030
ilość pobrań: 375
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030 30.01MB zobacz
pdf 2022-09-16 Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji
ilość pobrań: 408
Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji 60.65MB zobacz
Kategoria: Komitet Rewitalizacji [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-12-05 Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji
ilość pobrań: 82
Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji 449.62KB zobacz
pdf 2022-12-05 Deklaracja
ilość pobrań: 129
Deklaracja 198.24KB zobacz
pdf 2022-12-05 Uchwała Nr L/730/2022
ilość pobrań: 118
Uchwała Nr L/730/2022 654.48KB zobacz
Kategoria: Komitet Rewitalizacji [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-06 Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
ilość pobrań: 84
Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji 1.71MB zobacz
pdf 2023-04-20 Protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
ilość pobrań: 86
Protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji 0.92MB zobacz
pdf 2023-03-03 Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
ilość pobrań: 100
Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 654.48KB zobacz
pdf 2023-03-03 Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
ilość pobrań: 129
Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji 176.53KB zobacz
Kategoria: Konsultacje społeczne i ankiety [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-22 Mapa wizualizacja
ilość pobrań: 180
Mapa wizualizacja 46.65MB zobacz
pdf 2023-03-22 Mapa zasadnicza - załącznik do GPR
ilość pobrań: 222
Mapa zasadnicza - załącznik do GPR 3.65MB zobacz
docx 2023-03-22 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
ilość pobrań: 88
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 17.31KB -
pdf 2023-03-22 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu GPR dla Miasta Racibórz
ilość pobrań: 324
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu GPR dla Miasta Racibórz 2.46MB zobacz
pdf 2023-03-22 Projekt GPR
ilość pobrań: 364
Projekt GPR 6.63MB zobacz
pdf 2023-03-22 Załącznik do prognozy - oświadczenie
ilość pobrań: 109
Załącznik do prognozy - oświadczenie 108.49KB zobacz
Kategoria: Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-09-09 Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta Racibórz
ilość pobrań: 341
Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta Racibórz 6.3MB zobacz
pdf 2022-09-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze
ilość pobrań: 366
Rozstrzygnięcie nadzorcze 114.83KB zobacz
pdf 2022-09-09 Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
ilość pobrań: 239
Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 4.61MB zobacz
pdf 2022-09-16 Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji
ilość pobrań: 408
Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji 60.65MB zobacz
pdf 2022-09-09 Raport z konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz
ilość pobrań: 282
Raport z konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz 1.8MB zobacz
Kategoria: Rewitalizacja 2014-2020 [16]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-01-04 Informacja dla notariuszy - obowiązuje od 04.01.2021 r..pdf
ilość pobrań: 281
Informacja dla notariuszy - obowiązuje od 04.01.2021 r..pdf 333.46KB zobacz
pdf 2016-11-07 Mapa obszaru rewitalizacji, kierunki zmian funkcjonalno -przestrzennych, HD.pdf
ilość pobrań: 926
Mapa obszaru rewitalizacji, kierunki zmian funkcjonalno -przestrzennych, HD.pdf 54.14MB zobacz
pdf 2021-02-08 Opinia Komitetu.pdf
ilość pobrań: 250
Opinia Komitetu.pdf 83.57KB zobacz
pdf 2016-08-11 Raport z konsultacji GPR.pdf
ilość pobrań: 628
Raport z konsultacji GPR.pdf 257.73KB zobacz
pdf 2016-06-14 Raport z konsultacji społecznych uchwały dot. Komitetu Rewitalizacji i uchwały dot. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
ilość pobrań: 894
Raport z konsultacji społecznych uchwały dot. Komitetu Rewitalizacji i uchwały dot. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 0.96MB zobacz
pdf 2021-02-08 RAPORT z realizacji GPR.pdf
ilość pobrań: 335
RAPORT z realizacji GPR.pdf 1.09MB zobacz
docx 2016-08-11 Sprawozdanie z otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Racibórz.docx
ilość pobrań: 549
Sprawozdanie z otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Racibórz.docx 169.82KB -
pdf 2016-06-14 Uchwała nr XV/184/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz.pdf
ilość pobrań: 1724
Uchwała nr XV/184/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz.pdf 38.37MB zobacz
pdf 2016-06-14 Uchwała nr XV/185/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu
ilość pobrań: 1469
Uchwała nr XV/185/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu 117.78KB zobacz
pdf 2016-06-14 Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf.pdf
ilość pobrań: 606
Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf.pdf 180.98KB zobacz
pdf 2016-11-07 Uchwała nr XXII/297/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf
ilość pobrań: 1904
Uchwała nr XXII/297/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf 2.97MB zobacz
pdf 2022-03-07 Wniosek o wydanie zaświadczenia położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji - 01.2022.pdf
ilość pobrań: 556
Wniosek o wydanie zaświadczenia położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji - 01.2022.pdf 120.73KB zobacz
pdf 2017-01-19 Zarządzenie nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf
ilość pobrań: 529
Zarządzenie nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf 129.08KB zobacz
pdf 2017-02-16 Zarządzenie nr 1167/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017.pdf
ilość pobrań: 463
Zarządzenie nr 1167/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017.pdf 125.56KB zobacz
pdf 2017-11-30 Zarządzenie nr 1630/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
ilość pobrań: 448
Zarządzenie nr 1630/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji 117.25KB zobacz
pdf 2016-06-14 Zarządzenie nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf.pdf
ilość pobrań: 864
Zarządzenie nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf.pdf 72.35KB zobacz
Kategoria: Rewitalizacja 2007-2013 [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2015-12-15 Lokalny Program Rewitalizacji 2007-2013
ilość pobrań: 4621
Lokalny Program Rewitalizacji 2007-2013 4.11MB -
pdf 2014-07-09 Raport.pdf
ilość pobrań: 1189
Raport.pdf 2.05MB zobacz
pdf 2014-07-09 Tabela.pdf
ilość pobrań: 852
Tabela.pdf 330.01KB zobacz
doc 2014-09-10 Wykaz zadań
ilość pobrań: 1890
Wykaz zadań 598KB -

do góry