Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020

Zaświadczenia o położeniu nieruchomości/działek w obszarze rewitalziacji lub obszarze zdegradowanym

Szczegóły dotyczące wydawania zaświadczeń o położeniu nieruchomości/działki w obszarze rewitalizacji lub obszrze zdegradowanym zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce e-urząd/załatwianie spraw w Urzędzie. (klik)

Informacje dot. rewitalziacji

Zespół ds. rewitalizacji powołany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego pozytywnie ocenił Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020. Miasto Racibórz jako jedno z nielicznych w Polsce otrzymało pozytywną ocenę bez konieczności wnoszenia poprawek do Programu, co niewątpliwie jest zasługą zarówno Komitetu Rewitalizacji, Pracowników Urzędu Miasta Racibórz, jak i wszystkich mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w proces.

Program służy wszystkim interesariuszom rewitalizacji, zwłaszcza zaś mieszkańcom oraz   przedsiębiorcom prowadzącym działalność w okolicach śródmieścia i zawiera listę zadań do wykonania przez Miasto Racibórz, a także szereg przedsięwzięć jakie chcą wykonać podmioty zewnętrzne.

Już w wkrótce mieszkańcy odczują niewątpliwe korzyści z działań rewitalizacyjnych. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w rewitalizację naszego miasta!

Rewitalizacja - proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja poprzez wzmacnianie funkcji mieszkaniowych, gospodarczych i kulturalnych ma sprzyjać poprawie jakości życia mieszkańców i obniżać presję urbanistyczną na terenach podmiejskich oraz koszty funkcjonowania miasta lub aglomeracji. Prowadzenie zintegrowanych działań rewitalizacyjnych pozwala na osiągnięcie pozytywnych skutkow w sferze społecznej, ekonomicznej, a także w zakresie jakości tkanki miejskiej. Idea przywracania świetności zdegradowanym obszarom traktowana jest już powszechnie jako czynnik warunkujący rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców i innych użytkowników tych terenów.

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do aktywnego udziału w procesie. 

BIP UM Racibórz

kategoria: Rewitalizacja 2007-2013 [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wykaz zadań 12-11-08 13:55 598KB pobierz plik: Wykaz zadań
doc Lokalny Program Rewitalizacji 2007-2013 12-11-08 13:55 4.11MB pobierz plik: Lokalny Program Rewitalizacji 2007-2013
pdf Raport.pdf 14-07-09 12:37 2.05MB pobierz plik: Raport.pdf
pdf Tabela.pdf 14-07-09 12:37 330.01KB pobierz plik: Tabela.pdf
kategoria: Rewitalizacja 2014-2020 [14]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport z konsultacji społecznych uchwały dot. Komitetu Rewitalizacji i uchwały dot. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 16-06-14 10:33 0.96MB pobierz plik: Raport z konsultacji społecznych uchwały dot. Komitetu Rewitalizacji i uchwały dot. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
pdf Uchwała nr XV/185/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu 16-06-14 10:37 117.78KB pobierz plik: Uchwała nr XV/185/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu
pdf Uchwała nr XV/184/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz.pdf 16-06-14 10:35 38.37MB pobierz plik: Uchwała nr XV/184/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz.pdf
pdf Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf.pdf 16-06-14 10:27 180.98KB pobierz plik: Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf.pdf
pdf Zarządzenie nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf.pdf 16-06-14 10:28 72.35KB pobierz plik: Zarządzenie nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf.pdf
pdf Uchwała nr XXII/297/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf 16-11-07 11:01 2.97MB pobierz plik: Uchwała nr XXII/297/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.pdf
pdf Raport z konsultacji GPR.pdf 16-08-11 14:19 257.73KB pobierz plik: Raport z konsultacji GPR.pdf
docx Sprawozdanie z otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Racibórz.docx 16-08-11 14:22 169.82KB pobierz plik: Sprawozdanie z otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Racibórz.docx
pdf Mapa obszaru rewitalizacji, kierunki zmian funkcjonalno -przestrzennych, HD.pdf 16-11-07 11:05 54.14MB pobierz plik: Mapa obszaru rewitalizacji, kierunki zmian funkcjonalno -przestrzennych, HD.pdf
pdf Zarządzenie nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf 17-01-19 13:02 129.08KB pobierz plik: Zarządzenie nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.pdf
pdf Zarządzenie nr 1167/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017.pdf 17-02-16 09:10 125.56KB pobierz plik: Zarządzenie nr 1167/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017.pdf
pdf Zarządzenie nr 1630/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji 17-11-30 12:55 117.25KB pobierz plik: Zarządzenie nr 1630/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
pdf informacja dla notariuszy 19-02-01 11:17 308.81KB pobierz plik: informacja dla notariuszy
pdf wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf 19-12-18 08:37 107.95KB pobierz plik: wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H