• Język migowy
  • BIP

Zwierzęta

Znalezione bezdomne lub ranne zwięrzę

W przypadku odnalezienia bezdomnego lub rannego zwierzęcia, należy dokonać zgłoszenia do:

  1. Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu znajdującego się przy ul. Komunalnej 9, pod numerem telefonu +48 32 415 88 44 w godzinach jego otwarcia:
    w dni robocze od 8.00 do 16.00
    soboty, niedziele, święta od 8.00 do 16.00
  2. Straży Miejskiej w Raciborzu pod numerem telefonu 986 lub +48 32 755 06 06 w godzinach dyżurowania
    od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 22.00
  3. Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu jeżeli zwierzę zostało znalezione poza godzinami otwarcia Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu oraz dyżurowania Straży Miejskiej, dzwoniąc pod numer telefonu  +48 47 85 56 200

Martwe zwierzęta

Miasto Racibórz  ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu, w ramach której firma zobowiązana jest do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części znajdujących się na terenie Gminy Racibórz. Procedura postępowania analogiczna jak w przypadku znalezienia bezdomnego/ rannego zwierzęcia.

Bezpłatna akcja identyfikacji i rejestracji psów z terenu Miasta Racibórz

Miasto Racibórz finansuje akcję bezpłatnej rejestracji i identyfikacji (tzw. czipowania) psów należących do mieszkańców miasta, dzięki której można zabezpieczyć swoje zwierzę, dając mu szansę na bezpieczny powrót do domu. Wszczepienia mikroczipa można dokonać w Lecznicy dla zwierząt "Animals" przy ulicy Szewskiej 5 w Raciborzu. Telefon do lecznicy: +48 32 415 59 22.

Akcja jest bezpłatna dla właścicieli psów będącymi mieszkańcami Raciborza

Adopcja zwierząt ze schroniska

Miasto Racibórz zachęca mieszkańców do adopcji bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Raciborza, które przebywają w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu przy ulicy Komunalnej 9. W ramach adopcji zapewniona jest sterylizacja/ kastracja zwierzęcia oraz wykonywane są obowiązkowe szczepienia. Psom adoptowanym przez mieszkańców miasta wszczepiany jest nieodpłatnie mikroczip, który daje mu szansę na bezpieczny powrót do domu w przypadku ewentualnego zaginięcia.
Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje o bezdomnych zwierzętach z terenu naszej gminy:

http://www.schronisko.pk-raciborz.pl/
http://www.sioz.pl/OurAnimals?ShelterID=133248fc-d775-4eb4-b3d3-4487a632b695
https://www.facebook.com/Schronisko-Dla-Zwierząt-w-Raciborzu-467311059998593/


Komunikat Wojewody w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Szanowni Mieszkańcy

Wojewoda Śląski informuje, że w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF) wystąpiła konieczność podejmowania działań zapobiegawczych, w tym także bardziej intensywnego monitoringu.

Jednym z najważniejszych elementów walki z tą chorobą jest szybka lokalizacja, izolacja i utylizacja padłych dzików, które stanowią podstawowe źródło zakażenia chorobą. Nosicielami afrykańskiego pomoru świń są przede wszystkim dzikie zwierzęta oraz kontakt z ich truchłem. Nosicielami ASF są również ludzie, którzy wykorzystują do konsumpcji (np. w postaci wędlin) przetworzone mięso dzików. Koszty utylizacji padłych dzików ponosi samorząd gminy (poza przypadkami martwych zwierząt w pasie drogowym i w lasach). W przypadku zetknięcia się z martwymi dzikami prosimy o zgłoszenie informacji do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo. Poniżej publikujemy telefony alarmowe.

+48 32 412 06 02
+48 32 412 06 03
  +48 604 284 392

do góry