Strona główna Dla Mieszkańców ESIM - Elektroniczny System Informacji Miejskiej

ESIM jest to System Informacji Przestrzennej, który obejmuje teren miasta Raciborza.

System ten służy do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych oraz towarzyszących im informacji opisowych o obiektach naszego miasta.

Poprzez ESIM mieszkańcy Raciborza mogą również dokonać zgłoszenia publicznego. Taki sygnał trafia do weryfikacji, następnie bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiadających na zgłoszenie i podejmujących interwencję.

Uwaga! W przypadkach pilnych prosimy o zgłaszanie spraw bezpośednio do służb, drogą telefoniczną.

Uruchom aplikację mapową: www.esim.raciborz.pl

ESIM udostępnia

Usługi informacyjne - Dane przestrzenne.

Zgromadzone w systemie informacje podzielone są na następujące moduły:

 • Plan miasta
 • Turystyka i rekreacja
 • Wspieranie rodziny
 • Planowanie przestrzenne
 • Wybory
 • Strefa obywatela, Inicjatywa lokalna/Budżet obywatelski
 • Edukacja i Kultura
 • Oferty nieruchomości Gminy sprzedaż/wynajem
Usługi interaktywne - Zgłoszenia publiczne.

Zgłoszenia publiczne jest to moduł interaktywny z którego mieszkaniec może korzystać w przypadku zauważenia wymagającego interwencji zjawiska na terenie miasta w następujących kategoriach: 

 • Drogi i chodniki
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Zieleń
 • Dzikie wysypiska
 • Odpady
 • Oświetlenie
 • Straż miejska
 • Uwagi mieszkańców
 • Inne

Zgłoszenie następuje poprzez wprowadzenie do systemu opisu wraz ze wskazaniem lokalizacji. Informacja po akceptacji administratora systemu trafia bezpośrednio do służb odpowiadających na zgłoszenie. Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę www.esim.raciborz.pl lub aplikacje mobilne iMapMobile do pobrania poniżej:

Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ESIM ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny.
Korzystanie z zasobów tej witryny internetowej oznacza akceptację Regulaminu.

Serwis jest dostępny 24h/d, jednak nie ma charakteru alarmowego.

Zrealizowany projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/

 Kontakt: tel. 32 755 06 82, e-mail

Dane przestrzenne, udostępnione są również poprzez:
1. Geoportal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
    a. usługi (między innymi: ortofotomapa, Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów i inne) - https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/,
    b. pliki gml / csv dotyczące danych adresowych - http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe/
2. Geoportal Powiatu Raciborskiego http://raciborz.geoportal2.pl/

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ESIM - Instrukcja obsługi.pdf 20-02-27 10:48 9.19MB pobierz plik: ESIM - Instrukcja obsługi.pdf
pdf ESIM - Regulamin.pdf 19-04-05 12:59 38.37KB pobierz plik: ESIM - Regulamin.pdf
pdf ESIM Mobile - Instrukcja obsługi.pdf 17-02-10 12:37 13.21MB pobierz plik: ESIM Mobile - Instrukcja obsługi.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H