Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Planowanie przestrzenne/Procedury planistyczne/Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania (..)

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021 r.

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA i zmiany PLANów Miejscowych

Procedura obejmuje tereny wyznaczone w uchwałach Rady Miasta Racibórz w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany planów miejscowych.

Poniżej zamieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych, w którym określony został sposób oraz termin składania wniosków do wyżej wymienionych planów oraz uchwały w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia.

 

Kategoria: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-07-30 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych
ilość pobrań: 197
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych 1.72MB zobacz
doc 2021-07-30 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych
ilość pobrań: 205
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych 71KB -

 

Kategoria: Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [9]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-07-30 UCHWAŁA NR XXIV/340/2020 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu
ilość pobrań: 156
UCHWAŁA NR XXIV/340/2020 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu 299.67KB zobacz
pdf 2021-07-30 UCHWAŁA NR XXXI/429/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu
ilość pobrań: 175
UCHWAŁA NR XXXI/429/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu 364.78KB zobacz
pdf 2021-07-30 UCHWAŁA NR XXXI/430/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu
ilość pobrań: 148
UCHWAŁA NR XXXI/430/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu 230.93KB zobacz
pdf 2021-07-30 UCHWAŁA NR XXXI/431/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu
ilość pobrań: 131
UCHWAŁA NR XXXI/431/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu 366.68KB zobacz
pdf 2021-07-30 UCHWAŁA NR XXXI/432/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu
ilość pobrań: 167
UCHWAŁA NR XXXI/432/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu 455.31KB zobacz
pdf 2021-07-30 UCHWAŁA NR XXXI/433/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu
ilość pobrań: 117
UCHWAŁA NR XXXI/433/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu 357.24KB zobacz
pdf 2021-07-30 UCHWAŁA NR XXXI/434/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu
ilość pobrań: 157
UCHWAŁA NR XXXI/434/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu 350.78KB zobacz
pdf 2021-07-30 UCHWAŁA NR XXXI/435/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu
ilość pobrań: 149
UCHWAŁA NR XXXI/435/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu 223.08KB zobacz
pdf 2021-07-30 UCHWAŁA NR XXXIII/467/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 1 lipca 2021 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/523/2005
ilość pobrań: 161
UCHWAŁA NR XXXIII/467/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 1 lipca 2021 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/523/2005 172.08KB zobacz

 

Wyłożenie Projektów planów miejscowych do publicznego wglądu

Poniżej opublikowane zostało obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych: Brzezie, Markowice, Ocice, Ostróg, Płonia, Śródmieście, Proszowiec - Stara Wieś oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu. Sposób oraz termin składania uwag do powyższych projektów znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz - Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu.

 

Kategoria: Obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów miejscowych [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2022-07-29 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
ilość pobrań: 149
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 85KB -
pdf 2022-07-29 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
ilość pobrań: 169
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1.96MB zobacz

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów miejscowych, ani w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, nie wpłynęła żadna uwaga. W związku z powyższym projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały przekazane do uchwalenia na najbliższej sesji Rady Miasta.

Uchwalenie Planów MIejscowych

Na sesji, która odbyła się 28 września Radni Rady Miasta Racibórz przyjęli Uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Brzezie, Markowice, Ostróg, Płonia, Śródmieście, Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu oraz zmianę planu miejscowego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice. Powyższe uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z ich treścią można zapoznać się na podstronie planowanie przestrzenne. Radni odrzucili projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice. Natomiast Uchwała w sprawie planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście, położonego przy ul. gen. Bema, została uchylona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego.

Ponowne Wyłożenie Projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

Poniżej opublikowane zostało obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu. Sposób oraz termin składania uwag do powyższego projektu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz - Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu.

Kategoria: Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu planu miejscowego [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2022-12-16 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu
ilość pobrań: 71
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu 80.5KB -
pdf 2022-12-16 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu
ilość pobrań: 59
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu 1.58MB zobacz

Z projektem planu można było się zapoznać w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, tj. w dniach od 23 grudnia 2022 r. do 13 stycznia 2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się 4 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz. W terminie określonym w ogłoszeniu, tj. do 27 stycznia nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu, obejmującego teren położony przy ul. gen. Bema został przyjęty Uchwałą Nr LIV/796/2023 Rady Miasta Racibórz na sesji, która odbyła się 22 lutego 2023 r.

 

do góry