Strona główna Dla Mieszkańców Planowanie przestrzenne

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA !

W ramach geoportalu miejskiego esim.raciborz.pl udostępniono usługi przeglądania Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza.

Po otwarciu strony na pasku kompozycji i zakładek aplikacji należy wybrać moduł Planowanie przestrzenne. Na pasku Warstwy użytkownik wybiera zakres tematyczny wyświetlanej mapy tj. Plany miejscowe lub Studium - rastry.

Instrukcja obsługi geoportalu miejskiego esim.raciborz.pl dostępna jest tutaj.

Aby przeglądać Plany miejscowe oraz Studium uwarunkowań i kierunków na miejskim geoportalu esim.raciborz.pl wystarczy przejść tutaj.

https://www.raciborz.pl/pics/esim/logo_esim_1.png_____________________________________________________________________________________________________________________

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H